/
You are not logged in

Archief Technika 10 Landelijk Steunpunt (T10) 1984-2010

Identity Area

Collection IDIIAV00000317
Unitdate1984-2010
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent6.50 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Yolande Hentenaar in 1996
Aanvulling verwerkt door Susanne Neugebauer in 2000
Aanvulling verwerkt door Maria Bergshoeff in 2009 (inv.nrs 184-233)
Aanvulling verwerkt door Désirée Vreke in 2016 en omgenummerd
Access and UseBeperkt
Access NoteToestemming archivaris nodig voor de met een * gemerkte stukken.
Preferred CitationArchief Technika 10 Landelijk Steunpunt (T10) , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Naar aanleiding van een congres van de Young Women Christian Association (YWCA) in Athene (1984) over vrouw en niet traditioneel werk en technologieën ontstond bij een lid van de Nederlandse Federatie Jeugd en Jongerenwerk (NFJJ) en een lid van de YWCA het idee om techniek onder de aandacht te brengen van meisjes tussen 10 en 12 jaar; de eerste bijeenkomst over de opzet werd georganiseerd door de NFJJ in 1985; dit resulteerde in het project technische clubs voor meisjes dat een samenwerkingsproject werd van YWCA, NFJJ en MVM; in 1988 sloot T10 een samenwerkingscontract met de Stichting LANS; op 26 september 1991 wordt de Stichting Landelijk Steunpunt Technika 10 opgericht te Utrecht; aanvankelijke doelstelling van het project is de conditionering van meisjes tegen technische beroepskeuze omkeren door gelegenheden te scheppen waar ze spelenderwijs ervaring en zelfvertrouwen kunnen opdoen; middelen zijn het organiseren van vrijetijdsclubs voor meisjes onder leiding van vrouwen over timmeren, smeden, lassen, sleutelen, computers, electriciteit, electrotechniek, modelbouw, fototechniek, scheikunde experimenten, radiotechniek etc.; de landelijke organisatie is voorwaardenscheppend en heeft ten doel het ondersteunen, adviseren en begeleiden van organisaties, instellingen en personen bij het opzetten van technische clubs voor meisjes van ca 10-12 jaar en het in brede zin bevorderen van de positie, de zelfstandigheid en de beroepsdeelname van meisjes en vrouwen op het gebied van techniek en natuurwetenschappen; later werd de doelgroep uitgebreid naar jongere meisjes van 8-9 jaar (Technika 10 junior) en oudere meisjes van 13-15 (Technika 10 Plus); zag zich genoodzaakt per 1 augustus 2009 haar werkzaamheden te staken omdat als gevolg van de kredietcrisis sponsors en opdrachtgevers zich terugtrokken; lokale Technika 10-organisaties bleven bestaan; website was www.technika10.nl


Inhoud

Notulen van vergaderingen van de stuurgroep, begeleidingscommissie en bestuurscommissie 1985-1992, van bestuur 1992-1998, coördinatorenoverleg 1987-1991 en staf 1988-1991, notulen van het interprovinciaal en groot stedelijk overleg 1993-1995; jaarverslagen over 1985-2006; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1985-1994 met agenda's 1985-1994; stukken betreffende de oprichting en organisatie 1985-1993; financiële stukken 1988-2006; stukken betreffende T10 plaatsen 1988-2007; stukken betreffende trainingen en cursussen 1986-2007; stukken betreffende contacten met de Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk 1985-1990 en Centrum Jeugd en Techniek 1988-1991; stukken betreffende diverse manifestaties en symposia over techniek 1986-1992; stukken betreffende de Wetenschapsweek van de Rijksuniversiteit van Utrecht 1989-1990; stukken betreffende een onderzoek naar de houding van meisjes ten aanzien van techniek en computers 1990-1992; stukken betreffende T10 informatiedagen 1985, 1988-1991; Nieuwsbrieven 1987-1991, Nieuwsbulletins 1990; de trainsterskrant 1995-1998; knipsels betreffende T10, vrouwen en techniek, meisjes en techniek, techniek algemeen en onderwijs 1985-2009; diskette, videoband, CD-ROM, foto.
Inventory / Inventaris

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1
Notulen van vergaderingen en correspondentie van de (landelijke) stuurgroep. Met bijlagen. 1985 maart-december.. 1 omslag.
2-4
Notulen van vergaderingen van de landelijke begeleidingscommissie (LBC). Met bijlagen. 1985-1989.. 2 omslagen en 1 pak.
2
1985 nov-1987 dec. (pak).
3
1988..
4
1989 jan-nov..
NB. Met correspondentie.
5-6
Notulen van vergaderingen en correspondentie van het Bestuurlijk Orgaan, later Bestuurscommissie. Met bijlagen. 1990-1992.. 2 pakken.
5
1990..
6
1990 okt-1992 mrt..
7-16
Notulen van de bestuursvergaderingen met agenda’s, bijlagen en correspondentie. 1992-1998.. 10 pakken.
7
1992 jan-nov..
8
1992 dec-1993 nov..
9
1994 jan-mei..
10
1994 mei-nov..
11
1995 jan-maart..
12
1995 apr-nov..
13
1996 jan-mei..
14
1996 sept-dec..
15
1998 jan-mei..
16
1998 jul-dec..
17-20
Notulen van het coördinatorenoverleg. Met bijlagen. 1987-1991, 1997-1998.. 3 omslagen en 1 pak.
17
1987 dec-1988 dec..
18
1989 feb-1990 apr. (pak).
19
1990 sep-1991 sep..
20
1997 jan-1998 dec..
21-22
Notulen van het interprovinciaal overleg (met het Groot Stedelijk Overleg). 1993-1995.. 2 pakken.
21
1993. maart- 1994 maart.
22
1994. apr-1995 okt.
23-24
Notulen van stafvergaderingen. 1988-1991.. 1 pak en 1 omslag.
23
1988 okt-1990. (pak).
24
1991..
25-32
Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken. 1985-1991.. 7 pakken en 1 omslag.
25
ingekomen. 1985 aug-1986..
26
uitgaande. 1985 jun-1986..
27
ingekomen. 1987-1988..
28
uitgaande. 1987..
29
uitgaande. 1988..
30
ingekomen. 1989-1990..
31
uitgaande. 1989-1990..
32
ingekomen en uitgaande.1991. (omslag).
33-45
Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken. 1985-1987.. 13 delen.
33
1985 jul-1987..
34
1987 dec-1989 jul..
35
1989 jul-1990 apr..
36
1990 apr-1991 feb..
37
1991 feb-nov..
38
1991 nov-dec..
39
1992 jan-1993 feb..
40
1993 feb-jun..
41
1993 jun-okt..
42
1993 okt-1994 mrt..
43
1994 mrt-jun..
44
1994 jun-nov..
45
1994 nov-dec..
46
Jaarverslagen 1986-1991. 1986-1991.. 1 omslag.
47
Jaarverslagen 1992 en 1993. 1993-1994.. 1 omslag.
48
Jaarverslagen 1994-2006. De jaarverslagen over 2001, 2004 en 2005 ontbreken. Bevat tevens diskette waarop de jaarverslagen staan. 1994-2006.. 1 omslag

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Organisatie.
49
Akte van oprichting van de Stichting Landelijk Steunpunt Technika 10. Authentiek afschrift. 1991 september 26.. 1 stuk.
50
Stukken betreffende het opzetten en het oprichten van technische clubs voor meisjes, het project Technische meisjesclubs. 1985.. 1 omslag.
51
Stukken betreffende samenwerking met LANS (Stichting Landelijk Samenwerkingsverband Beweging, Spel, Expressie en Ruimte voor de Jeugd). 1988.. 1 omslag.
52
Ingekomen verslagen van bijeenkomsten van medewerkers van LANS en interne mededelingen van en voor LANS-medewerkers en LANS-directie. 1989-1991.. 1 pak.
NB. Zie ook nrs 174-175.
53
Correspondentie met J. Vriends, strategisch en uitvoerend management- en adviesbureau. 1992-1993.. 1 omslag.
54
Stukken houdende projectbeschrijving Technika 10. 1987.. 1 stuk.
55
Stukken betreffende beleidsontwikkeling (brainstorm). 1989-1990.. 1 omslag.
56
Concept-jaarprogramma voor 1 februari 1986-31 januari 1987. 1986.. 1 stuk.
57
Tweejarenplan voor mei 1989-mei 1991. [1989].. 1 stuk.
58
Werkplan voor 1991. 1990.. 1 stuk.
59
Eerste meerjarenbeleidsplan 1993-1997. 1992.. 1 stuk.
60
Werkplan met begroting voor het jaar 1994. 1994.. 1 omslag.
61
(Concept-) beleidsstukken. 1995, 1997.. 1 omslag.
62
Meerjarenplan van 2001 en daarna, alsmede werkplan 2001. [2000].. 1 omslag.
63
Verslagen van en stukken betreffende regiobijeenkomsten en stukken betreffende provinciale ondersteuning. Met CD-ROM met foto's van de Regiodagen Midden Harderwijk en Zuid-Breda. 1991.. 1 pak.
64
Stukken betreffende een onderzoek naar de organisatie- en communicatiestructuren van T10. 1991.. 1 omslag.
65
Onderzoeksrapport inzake de beoordeling van de interne organisatie en werkwijzen van T10 Nederland, opgesteld door Hannot & Partners. 1999-2000.. 1 stuk.
66
Sponsorhandboek Technika 10-organisaties. 2001.. 1 stuk.
67
Strategisch plan Technika 10 Nederland. 2002.. 1 stuk.
68
Stukken betreffende het 10-jarig jubileum van Technika 10. Met juryrapport tweede prijsvraag. 2001.. 1 omslag.
69
Brief aan de medewerkers van Technika 10 gedateerd 29 juni 2009 met de mededeling dat de organisatie per 1 augustus 2009 haar werkzaamheden zal neerleggen. 2009.. 1 stuk.

Personeel.
70
Verslagen van overleggen tussen medewerksters. 1989.. 2 stukken.
71
Werkagenda's van medewerksters. 1993-1994.. 1 omslag.
72
CD-ROM met foto-opnames van een Technika 10-personeelsuitje. 2002.. 1 stuk.

Trainingen en cursussen.
73
Correspondentie en andere stukken betreffende de inhoud en organisatie van trainingen voor begeleidsters en notulen van het trainstersoverleg. 1986-1996, z.j.. 1 pak.
74-75
Handleidingen, instructies en adviezen voor het opzetten en begeleiden van Technika 10 clubs en cursussen. 1988-2007, z.j.. 2 pakken.
76
Stukken betreffende het samenstellen van een Technika 10-handleiding voor het opzetten en begeleiden van technische clubs voor meisjes. Bevat tevens de handleiding zelf. 1991.. 1 pak.
77
De trainsterskrant, nummer 1 t/m 9. 1995-1998.. 1 omslag.
78
Stukken betreffende trainingsweekeinden in 1992: bewegende constructies, basisboek metaaldraad, kunststof, elektronica, fietsreparatie en elektriciteit. 1992.. 1 pak.
79*
Stukken houdende gegevens betreffende trainsters. 1989-1991 (1992).. 1 omslag.
80*
Stukken houdende inschrijvingen voor en correspondentie betreffende trainingen in diverse plaatsen en gegevens over kennis en bekwaamheden van begeleidsters van clubs. 1988-1989.. 1 pak.
81-82
Stukken betreffende de inschrijving en aanvraag voor het geven van basistrainingen in 1989-1990. 1989-1990.. 1 omslag en 1 pak.
81
1989..
82
1990..
83
Stukken betreffende onderzoek naar begeleidsters. Met verslag op een diskette. 1990.. 1 pak.
84
Stukken betreffende cursusmateriaal samengesteld door T10-Twente. 1998.. 1 omslag.
NB. Voor de cursus kerken bouwen, de cursus scheikunde en de cursus licht in zicht (met diskette).
85
Spelmaterialen voor diverse cursussen, twee spandoeken en een T 10 T-shirt. z.j.. 1 doos.
86
Cursusmateriaal samengesteld in het Engels, Duits, Spaans, Turks en Arabisch. z.j.. 1 omslag.
87-94
Werk- en cursusboeken voor cursisten (meisjes). 1989-2006, z.j.. 7 omslagen en 1 pak.
87
Electriciteit / electronica. 1989-2001. (pak).
88
Fietsreparatie. 1992, z.j..
89
Houtbewerking. 1994-1995..
90
Computer en Internet. Met CD-ROM en diskettes.2004-2006, z.j..
91
Kunststof. 1997..
92
Metaalbewerking. 1992, z.j..
93
Spelletjes. z.j..
94
Overige cursussen. Met CD-ROM. 1994-2000, 2005..
95
Werkboek electriciteit voor meidenclubs, samengesteld door T10 en bekroond met de prijs ‘Electron-Trofee’. 1990.. 1 omslag.
96
Internetcursus De wereld dichtbij: kennismaking met Internet voor kinderen van Asielzoekerscentra (AZC)-scholen, in samenwerking met het Ministerie van Justitie. z.j.. 1 stuk.
97
Opdrachtenkranten, behorend bij de cursussen hout, metaal, electriciteit en/of elektronica en kunststof. 1993-2009.. 1 omslag.
98
'Jetmap', doe het zelfblad voor kinderen. 1993-2004.. 1 omslag.
99
Boekje van gekleurd karton gemaakt door een jonge cursiste. Het boekje bevat een verhaaltje en uitgeknipte en ingeplakte foto's van 3 jonge meisjes die eens bij een Technika 10 club gingen kijken. z.j.. 1 stuk.
100
Technika 10 vakantieboek en vakantiekrant. 1996, z.j.. 2 stukken.
101
Certificaten voor cursisten. z.j.. 1 omslag.

Huisvesting en beheer.
102
Stukken betreffende het zoeken naar andere huisvesting. 1991-1992.. 1 omslag.
103
Processen-verbaal betreffende inbraak en stukken betreffende de beveiliging van het pand. 1993-1994.. 1 omslag.

Financiën.
104
Jaarrekeningen over 1991-1998. 1992-1998.. 1 omslag.
NB. Zie voor 1989-1990 nr 106.
105
Financiële jaarverslagen. Jaarverslag van 2006 ontbreekt. 1999-2008.. 1 omslag.
106
Begrotingen over 1986-1990, met jaarrekening over 1989 en exploitatieoverzicht van 1989 en 1990. 1985-1990.. 1 pak.
107-110
Grootboeken. 1988, 1990, 1992 en 1994.. 3 omslagen en 1 pak.
107
1988..
NB. Met balans, winst- en verliesrekening en stukken betreffende de begroting van 1988.
108
1990. (pak).
NB. Met dagboek 1990.
109
1992..
110
1994..
NB. Met exploitatieoverzicht.
111
Staten houdende verkoopresultaten van Meisjes & Techniek 1988, JeT-mappen 1989-1990 en materiaalontwikkeling 1989. 1988-1990.. 1 omslag.
112
Correspondentie met de ministeries van Onderwijs en Wetenschappen,Welzijn,Volkshuisvesting en Cultuur en Sociale Zaken betreffende subsidies. 1985-1989.. 1 omslag.
113
Stukken betreffende het verkrijgen van subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor projecten van Technika 10. 1997-2006.. 1 omslag.
114
Stukken betreffende het verkrijgen van subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het Project Girlsday ESF-Equal 2004. 2005-2006.. 1 omslag.
115
Stukken betreffende het verkrijgen van subsidie van de gemeente Utrecht voor uitbreiding van het Scholenproject Utrecht. 2002-2004.. 1 omslag.
116-117
Correspondentie betreffende subsidies met diverse instellingen. 1984-1989.. 2 omslagen.
116
Koningin Juliana Fonds, Nederlands Comité Kinderpostzegels (NCK) en diverse andere instellingen. 1984-1988..
117
Koningin Juliana Fonds, NCK later Stichting Kinderpostzegels Nederland en Nationaal Jeugd Fonds. 1987-1989..
118
Aantekeningen betreffende het overleg met W. Cool van LANS over financiën. 1988-1989.. 1 omslag.
119
Correspondentie betreffende de basissubsidie van de overheidsinstelling Publiek Wetenschap en Techniek (PWT). 1994.. 1 omslag.
120
Correspondentie betreffende het aanvragen van subsidies voor projecten bij verschillende fondsen en instanties. 1995-1996.. 1 pak.
121-122
Stukken betreffende een inventarisatie van de financiële situatie van alle T10-locaties in Nederland. 1996.. 2 pakken.

Administratie.
123
Adreslijsten voor diverse doeleinden, o.a. van T10 plaatsen. 1992-1993, z.j.. 1 omslag.
124
Staten met namen en adressen van T10 werkers per provincie en per plaats en staten met namen en adressen voor diverse bijeenkomsten en acties. 1985-1986.. 1 omslag.

Onderzoek.
125-126
Onderzoeksrapporten. Betreft onderzoek verricht door Technika 10 zelf, naar Technika 10 technische clubs voor meisjes. Onderzoek naar haalbaarheid, doelgroep, deelnemers, methodiek, meisjes en computers. 1987-2001, 2003.. 2 pakken.
127
Onderzoeksrapporten. Betreft onderzoek verricht in opdracht van Technika 10 door externe organisaties waaronder Wetenschapswinkels en Research voor Beleid BV. Onderzoek naar het bevorderen van deelname van meisjes en vrouwen aan technische opleidingen en beroepen, en naar achtergronden en motieven van de meisjes en vrouwen om te kiezen voor technische opleidingen en beroepen. 1990-2001.. 1 pak.

T10 plaatsen.
128
Correspondentie met en stukken betreffende T10 Groningen. 1988-1992.. 1 pak.
129
Correspondentie met en stukken betreffende T10 provincie Friesland, Drachten, Leeuwarden en Sneek. 1989-1992.. 1 omslag.
130
Correspondentie met en stukken betreffende T10 Drenthe, diverse plaatsen. (1988) 1989-1992.. 1 omslag.
131
Correspondentie met en stukken betreffende T10 Twente. Bevat VHS-videoband 'Dancing Friends', een registratie van een T10-theaterproductie. 1985-1992, 1996, 1998.. 1 pak.
132
Stukken betreffende de opleiding tot T10-vakvrouw in Enschede. 1991-1992.. 1 omslag.
133
Stukken betreffende T10 Twente. 1998.. 1 omslag.
134
Foto’s van cursisten (meisjes) tijdens activiteiten op T10 clubs Twente/ Enschede. 1998.. 1 pak.
135
Correspondentie met en stukken betreffende T10 Overijssel, diverse plaatsen. 1989-1994.. 1 pak.
136
Ingekomen verslagen en andere stukken van en betreffende de begeleidingsgroep onderzoek effectmeting Technika 10 in Overijssel. 1991-1992.. 1 omslag.
137-138
Correspondentie met en stukken betreffende T10 Nijmegen. 1986-1992.. 2 omslagen.
137
1986-1989..
138
1990-1992..
139
Correspondentie met en stukken betreffende T10 Arnhem. 1987-1988.. 1 omslag.
140-141
Correspondentie met en stukken betreffende T10 Gelderland, diverse plaatsen. 1988-1992.. 2 omslagen.
140
1988-1992..
141
1990-1991..
142-143
Correspondentie met en stukken betreffende T10 Utrecht. (1985) 1986-1993.. 1 pak, 1 omslag.
142
(1985) 1986-1988. (pak).
143
1989-1993..
144
Correspondentie met en stukken betreffende T10 Amersfoort. 1988-1991.. 1 omslag.
145
Correspondentie met en stukken betreffende T10 Amsterdam. Bevat tevens 2 stukjes stof met het logo van Technika 10 Amsterdam erop geborduurd. 1988-1989, 1997-1998, 2002, 2007, z.j.. 1 omslag.
146
Correspondentie met en stukken betreffende T10 Haarlem. 1988-1989.. 1 omslag.
147
Correspondentie met en stukken betreffende T10 Noord-Holland, diverse plaatsen. 1988-1993.. 1 omslag.
148
Correspondentie met en stukken betreffende T10 Zuid-Holland, diverse plaatsen. (1987) 1988-1994.. 1 pak.
149-151
Correspondentie met en stukken betreffende T10 Rotterdam. 1985-1992.. 3 pakken.
149
1985-1986..
150
1986-1988..
151
1987-1992..
152
Correspondentie met en stukken betreffende T10 Den Haag. 1988-1989.. 1 omslag.
NB. Zie voor 1990-1994 nr 148.
153
Correspondentie met en stukken betreffende T10 Zeeland. 1986-1989.. 1 omslag.
154
Correspondentie met en stukken betreffende T10 Zeeland, diverse plaatsen. 1988-1991.. 1 pak.
155
Correspondentie met en stukken betreffende T10 Eindhoven. 1986-1989, 1996-1998.. 1 omslag.
NB. Zie voor 1990-1994 nr 156.
156
Correspondentie met en stukken betreffende T10 Brabant, diverse plaatsen. (1986) 1988-1994.. 1 pak.
157
Correspondentie met T10-coördinator Noord-Brabant bij het Provinciaal Steunpunt Werkgelegenheid (PSW), stukken betreffende de samenwerking met het PSW, stukken betreffende T10 Brabant, Eindhoven en Den Bosch. 1989-1992.. 1 pak.
158
Correspondentie met en stukken betreffende T10 Limburg, provincie en diverse plaatsen. 1990-1992, 1994.. 1 omslag.
159
Correspondentie met en stukken betreffende Jeugd en Techniek en T10 in Flevoland. 1989-1992.. 1 omslag.
160
Stukken betreffende het Technika 10 ICT-STER Project/Join IT. Opzet, onderzoek, publiciteit, verslagen overleg, overeenkomst, en 2 DVD's. 2004-2008.. 1 omslag.

Contacten en samenwerking met andere organisaties.
161
Correspondentie met buitenlandse organisaties. 1991-1997.. 1 omslag.
162
Stukken betreffende samenwerkingsprojecten, met name evaluaties van projecten.. 1 omslag.
163
Stukken betreffende samenwerking met de Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk (NFJJ), MVM, Stichting de Ontdekhoek en Vereniging Federatie De Jonge Onderzoeker (DJO). 1985-1987.. 1 omslag.
164-166
Verslagen en vergaderstukken van de adviesgroep, later bestuur van de Stichting Centrum Jeugd en Techniek (J&T). 1988-1990.. 3 pakken.
164
1988 mrt-dec..
165
1989..
166
1989-1990..
167
Stukken betreffende het samenwerkings- en promotieplan Jeugd en Techniek. 1986-1987.. 1 pak.
168
Stukken betreffende een communicatie- en werkplan voor een centrum Jeugd en Techniek in Utrecht, 1988, betreffende taakomschrijving en taakverdeling van de medewerkers, 1988, en betreffende huisvesting in Lelystad van een centrum voor Jeugd en Techniek. 1988-1989.. 1 pak.
169
Ingekomen stukken van J&T Flevoland betreffende het project Jeugd en Techniek (een landelijke samenwerking waarin deelnamen T10, DJO en J&T. 1989-1991.. 1 pak.
170
Stukken betreffende en correspondentie met Stichting De Ontdekhoek en stukken betreffende landelijke samenwerking met De Ontdekhoek, DJO en J&T in een nieuwe stichting Techniek voor de Jeugd. 1988-1991.. 1 pak.
171
Stukken betreffende de organisatie van het congres Jeugd en Techniek. 1986-1987.. 1 omslag.
172
Stukken betreffende de manifestatie 'De toekomst te kijk'. 1987, maart-1988 mei.. 1 pak.
173
Stukken betreffende het symposium 'Techniek in en naast het onderwijs: een (toekomst) perspectief', georganiseerd in opdracht van J&T. 1988.. 1 omslag.
174-175
Correspondentie met LANS en aantekeningen en verslagen van gesprekken met LANS onder meer over de overdracht van T10 aan LANS. 1987-1991.. 1 pak, 1 omslag.
174
1987-1990. (1 pak).
175
1991..
176
Ingekomen stukken van de NFJJ. 1986-1987 (1988).. 1 pak.
177
Correspondentie met het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum, Bastec en Crew. 1988-1991.. 1 omslag.
178
Correspondentie met en stukken betreffende Tieners Aktief. 1989-1990.. 1 omslag.
179
Ingekomen verslagen van bijeenkomsten van het landelijk platform consulenten meidenwerk. 1991-1992.. 2 stukken.
180
Correspondentie met het Nationaal Jeugd Fonds (Jantje Beton). 1989-1991.. 1 omslag.
181
Ingekomen stukken van de Stichting Vrouwen en Hoger Technisch Onderwijs, Bureau Vrouw + Techniek. 1989-1991.. 1 omslag.
182
Correspondentie met Stichting voor Publieksvoorlichting over Wetenschap en Techniek (PTW). 1991-1992.. 1 omslag.
183
Correspondentie met de redactie van Weet ik. 1991.. 1 omslag.
184
Handboek 'Samenwerking Technika 10 en het basisonderwijs', opgesteld door het Landelijk Steunpunt Technika 10 in het kader van het onderwijsemancipatiebeleid van de overheid.. 1 omslag.
185
Samenwerkingsconvenant Vakvrouw T10NL en T10 en de Vakvrouwengids Technika 10. 2002, z.j.. 2 stukken.
186
Stukken betreffende het project 'Cyberspace voor meisjes' van Enova emancipatie adviesbureau Drenthe, waarvoor T 10 het lesmateriaal ontwikkelde. 2006.. 1 omslag.
187
Stukken betreffende 'Techniek op school', inzake de ondersteuning op het gebied van techniekeducatie door Stichting Jeugd en Beroep. 2006-2007.. 1 omslag.
188
Stukken betreffende de Pilot 'Girlsday en Science Centra', een samenwerking tussen Technika 10, HEIM en Cosmos. 2008.. 1 omslag.
189
DVD 'Science centra en musea in wetenschap en techniek: neem een kijkje in onze missie', gemaakt in opdracht van de VSC, Vereniging van samenwerkende centra en musea in wetenschap en techniek, onderdeel van T10. 2008.. 1 omslag.

Projecten.
190
Handleiding betreffende Technika 10 Plus Projecten. Bevat tevens verslagen van overleg en evaluatieverslagen van plusprojecten. Geordend per district. 1995-1998.. 1 pak.
191
Evaluatierapporten van Technika 10-Projecten. Niet volledig. 1995-2005.. 1 pak.
192
Stukken betreffende de Wetenschapsweek voor 12-jarigen 1989 en Wetenschapsweek junior 1989 en 1990 van de Rijksuniversiteit Utrecht. 1989-1990.. 1 omslag.
193
Correspondentie betreffende het 'Kofferproject' van MateM (Materialenbank onderwijs en emancipatie) en de Vereniging Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra. 1989-1991.. 1 omslag.
194
Correspondentie met het KPC/EBRO (Katholiek Pedagogisch Centrum/Emancipatie en Begeleiding Roldoorbrekend Onderwijs) betreffen­de de consultatiegroep en het project 'Techniek op de basisschool'. 1991-1992.. 1 omslag.
195
Stukken betreffende de ontwikkeling van lesmateriaal voor basisscholen in opdracht van het Katholiek Pedagogisch Centrum (CPC). 1993-1995.. 1 omslag.
196
Ingekomen en copieën van uitgaande stukken betreffende contacten met de stuurgroep Techniek primair onderwijs van het KPC. 1993-1996.. 1 pak.
197
Stukken betreffende het project Emancipatie primair onderwijs in samenwerking met de Vereniging Samenwerking Landelijke Pedagogische Centra, het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum en MateM. 1995-1998.. 1 pak.
198
Correspondentie betreffende het project 'Meisjes en Techniek' een training voor sociaal-cultureel werksters in 'De Hunneschans'. 1990-1991.. 1 omslag.
199
Correspondentie betreffende subsidie voor een onderzoek naar de attitude van meisjes ten aanzien van techniek (techniekattitude onderzoek) met de Stichting Kinderpostzegels Nederland. 1990-1992.. 1 omslag.
200
Stukken betreffende de Computer attitude test (Kompas). 1990-1991.. 1 omslag.
NB. Met test op een diskette.
201
Stukken betreffende subsidies voor het computerattitude onderzoek. 1988-1992.. 1 pak.
202
Stukken betreffende de Vader-dochter-dag, open dag voor vakbondsleden en hun dochters, in samenwerking met het Bureau meisjes en techniek van het Provinciale Steunpunt Werkgelegenheid. 1994-1995.. 1 omslag.
203
Stukken betreffende een projectvoorstel Techniek en toerisme in Twente. 1999.. 1 omslag.
204
Stukken betreffende het project 'Meer meisjes in de metaal'. 2002-2005.. 1 omslag.
205
'Actief op weg' projectrapport van het gelijknamige project voor participatie van laagopgeleide en herintredende vrouwen. 2005.. 1 stuk.
206
Stukken betreffende het project Gamemaker Kids. 2007.. 1 omslag.

Congressen, manifestaties, prijzen en overige activiteiten.
207-210
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende deelname aan of presentaties tijdens manifestaties, symposia, conferenties en workshops op het gebied van wetenschap en techniek. 1986, 1989-1991.. 3 pakken en 1 omslag.
207
1986. (omslag).
208
1989..
209
1990..
210
1991..
211
Concept-verslag van de Europese conferentie 'Women Challenge Technology' over vrouwen, natuurwetenschap en technologie in november 1986 in Denemarken. (1987).. 1 stuk.
212
Stukken betreffende de door T10 gegeven workshop op de World YWCA Council 1991 te Stavanger. 1991.. 1 pak.
213
Stukken betreffende het YWCA-seminar 'Women and new Technologies' op 12-22 september 1989. 1988-1989.. 1 pak.
214
Stukken betreffende een uitwisseling met Spanje (Santiago) in 1990. 1989-1990.. 1 pak.
215
Stukken betreffende een voordracht van Mieneke Knottenbelt, coördinator van T10-Nederland tijdens de uitreiking van 'de Zilveren Pluim' (een Onderwijs-Emancipatieprijs), die plaatsvond op 4 november 1993. De prijs ging naar T-kit van Wolters Noordhoff. 1989-1990.. 1 omslag.
216
Serie foto's van de uitreiking van de Prins Bernhard Fonds Prijzen op 21 oktober 1993 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Ook Technika 10 ontving een prijs die persoonlijk door Prins Bernhard overhandigd werd. 1993.. 1 omslag.
217
Stukken betreffende de conferentie 'Technika 10 en haar toekomst' gehouden op 3 en 4 november 1995. 1995.. 1 omslag.
218
Verslagen van Technika 10 Plus weekenden met als thema het ontwerpen en maken van een kindermeubel (oktober 1997) en een bijzettafel (februari 1998). 1997-1998.. 2 stukken.
219
Stukken betreffende de Think Quest 'webstrijden', de jaarlijks terugkerende educatieve wedstrijd voor leerlingen, docenten en studenten. 1999-2001.. 1 omslag.
220
Foto's van de uitreiking van de Harriët Freezerprijs op 23 november 2001 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. De Harriët Freezerring werd door Cisca Dresselhuys aan Technika 10 overhandigd. Bevat tevens de Technika 10-knipselkrant die gewijd was aan deze uitreiking. 2001.. 1 omslag.
221
Serie foto's van de Landelijke Netwerkdag 2001, die plaatsvond op de Hogeschool Domstad te Utrecht, en vereerd werd met een bezoek van Minister Erica Terpstra en een CD-ROM met foto's van de Landelijke Netwerkdag 2003. 2001, 2003.. 1 omslag.
222
Persberichten, artikelen en krantenknipsels over, alsmede fotobladen van Girls Day. Girls Day was een door Technika 10 in Nederland georganiseerde jaarlijkse dag waarop meiden van acht tot vijftien jaar konden kennismaken met technische beroepen. Bevat CD-ROMs met foto's uit 2005 en 2008. 2004-2008.. 1 omslag.
223
CD-ROM met foto's van de Dreamgirlzzz-tentoonstelling die plaatsvond op 10 april 2004. 2004.. 1 stuk.
224
Brochure van de Open Schooldag van Open School Technika 10 op 18 maart 2006, met deelnameformulier en brochure met het cursusaanbod 27 maart 2004. 2004, 2006.. 2 stukken.
225
Stukken betreffende Techniek in je klas www.techniekinjeklas.nl , een dienst van T10 voor het basisonderwijs. z.j.. 1 omslag.

Publiciteit en voorlichting.
226
Persberichten. 1993, 2001.. 3 stukken.
227
Stukken betreffende de eerste landelijke informatiedag van Technika 10 op 16 november 1985. 1985.. 1 omslag.
228
Stukken betreffende de T10 informatiedagen in 1988-1991. 1988-1991.. 1 omslag.
229
CD-ROMs met foto's van bijeenkomsten in de periode 2003-2006 georganiseerd door T10 of waaraan T10 deelnam. 2003-2006.. 1 doos.
230
CD-ROM met foto's van informatieavonden in 2003-2006. 2006.. 1 stuk.
231
Gebruikte illustraties in Technika 10 publicaties. [1996].. 1 omslag .
232
Nieuwsbrief, nrs 1-10. 1986-1989.. 1 omslag.
233
Nieuwsbrief. mei 1989-1990.. 1 omslag.
234
Nieuwsbulletin, nrs 2, z.j en 4-5, 1990. 1990, z.j.. 1 omslag.
235
Newsletter. juni 1991.. 1 stuk.
236
Knipselkrant. 1988 dec, 1990 sep, 1995 feb, 2001-2003.. 1 omslag.
237
Nieuwsbrief 'Geknipt voor coördinatoren en trainsters'. 1991, 1996-2004.. 1 pak.
238
Technika 10 Nieuwsbrief (voor coordinatoren en trainsters). 1991-2005.. 1 pak.
239
Technika 10 Computerkrant. los nr (1996), nr 1 (1997) - 4 (1998), en nrs 2-4 (2000). 1996-1998, 2000.. 1 omslag.
240
Special 'Op stap' , Special 'Technika 10 Junior' en Technika 10 Plus' en Special 'Er is een land...' van het landelijk Steunpunt Technika 10. Als aanvulling op de Nieuwsbrief om een bepaald onderwerp voor het voetlicht te brengen. 1998, 2002.. 3 stukken.
241
Prijslijsten van T 10 cursussen en cursusmateriaal. 2001, 2002, 2004-2007.. 1 omslag.
242
Brochures, folders en ander PR materiaal. 2003, 2006-2007, z.j.. 1 omslag.
243
Engelse tekst over computers en T10 geschreven door een medewerkster. 1987.. 1 stuk.
244
Ingekomen stukken ten behoeve van kopij voor de Nieuwsbrief 2e kwartaal 1991. 1991.. 1 omslag.
245
Stukken betreffende voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de Landelijke vliegerdag georganiseerd om de naamsbekendheid van T10 te vergroten. Met foto's. 1993.. 1 pak.
246
Stukken betreffende het maken van een videofilm over T10 voor PR-doeleinden. 1993-1995.. 1 omslag.
247
Drie VHS-videobanden met voorlichtingsmateriaal over Technika 10. 'Toekomst in techniek' uit 1993; 'Spotje' uit 1993/1997; 'De Zonnebloem' uit 2001. 1993-1997, 2001.. 3 stukken.
248
Stukken betreffende de deelname van T10 aan de Hobbygames 1995 in de Brabanthallen. 1995.. 1 omslag.
249
'Licht uit, spot aan!', mediahandboek voor Technika 10-organisaties. 2001.. 1 omslag.
250
Uitgave 'Techniek in mijn vingers', twintig vrouwen en meisjes vertellen over techniek en hun relatie met Technika 10. 2003.. 1 omslag.
251
Serie publiciteitsfoto's en dia's die gemaakt zijn van de jonge deelnemertjes tijdens Technika 10 cursussen en projecten. Fotografie: Bert Muller, Ger Loeffen, Pieter Honhoff, Wim Hendriks, Natasja Steurs en Elisabeth van Dorp. 1991, 1995, 2001, z.j.. 1 omslag.

DOCUMENTATIE

252-254
Berichten in dagbladen en tijdschriften van en over T10 en minuten van uitgaande persberichten. Fotokopieën en originelen. 1985-1988, 1996-1998, 2000-2009.. 3 pakken.
255
Knipsels, gerubriceerd in de onderwerpen: Vrouwen en techniek, Meisjes en techniek, onderwijs, algemeen over techniek en knipselkrant. 1986-1987.. 1 pak.
256
Stukken van het Programma Vrouw en Techniek van de vakgroep Sociale Psychologie van de faculteit der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen (W&Mw) van de Technische Universiteit Eindhoven. Met stukken van het Symposium Women in Technology gehouden op 6 april 1990 in Eindhoven.. 1 pak.

AANVULLING 2019

257-259
Stukken ontvangen van Mieneke Knottenbelt, die nog moeten worden uitgezocht, beschreven en ingevoegd. 1991-2010.. 3 dozen.