/
Archief Vrouwenboekwinkel De Heksenkelder en Vrouwencafé De Heksenketel 1974-1993

Archief Vrouwenboekwinkel De Heksenkelder en Vrouwencafé De Heksenketel 1974-1993

Identity Area

Collection IDIIAV00000667
Unitdate1974-1993
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands/Nederland
Extent0.60 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 2019
Access and UseBeperkt
Access NoteGeen gegevensover nog levende personen openbaar maken zonder toestemming.
Preferred CitationArchief Vrouwenboekwinkel De Heksenkelder en Vrouwencafé De Heksenketel, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in 1975; de naam van de stichting was 'Stichting ter bevordering van emancipatie en feminisme' (BEF); doel van de stichting was het bewustwordingsproces te bevorderen, dat uiteindelijk tot de emancipatie van vrouwen en mannen zou leiden; De Heksenkelder was de eerste vrouwenboekhandel in Nederland, gevestigd aan de Oudegracht 261 in Utrecht; opening van boekhandel en café was op 3 december 1975; ca. 1976-1978 Feministiese Boekhandel De Heksenkelder geheten; Dorelies Kraakman was de bedrijfsleidster vanaf 1 oktober 1975; het café sloot in 198?; in 1986 kondigde de Stichting ter Bevordering van Emancipatie en Feminisme aan dat haar naam per 6 oktober 1986 veranderde in Café DE HEKS en Bistro DE KETEL; de boekhandel werd in 1984 voortgezet als Vrouwenboekwinkel Savannah Bay, later (na 1993) Boekwinkel Savannah Bay geheten, genoemd naar het gelijknamige toneelstuk van de Franse schrijfster Marguerite Duras; van 2-9 november 1985 was de eerste landelijke vrouwenboekenweek, georganiseerd door de gezamenlijke vrouwenboekhandels van Nederland, de landelijke opening was op 2 november 1985 in Utrecht.


Inhoud

Stukken betreffende de oprichting 1974-1975; logboeken en agenda's 1976-1985; notulen van vergaderingen 1982-1984; stukken betreffende bestellingen; financiële stukken; stukken betreffende activiteiten; reacties van klanten 1979-1984; naamsverandering 1986.
Archief Vrouwenboekwinkel Savannah Bay: stukken betreffende de landelijke vrouwenboekenweken 1985-1989; enquête 1987; nieuwsbrieven 1987-1993.
Toegang

1
Stukken betreffende de oprichting, concept-statuten en naamswijziging. 1974-1975, 1986..
2
Agenda. 1978..
3
Agenda. 1984..
4
Agenda. 1985..
5
Logboek. 25 augustus 1976-29 november 1977..
6
Logboek. juli 1978-11 juni 1980..
7
Logboek. 30 januari 1981-na 20 april 1982..
8
Logboek. 22 september 1982-14 april 1983..
9
Logboek. 15 april-20 oktober 1983..
10
Logboek. 21 oktober 1983-20 maart 1984..
11
Logboek. 21 maart -21 oktober 1984..
12
Logboek. 23 oktober 1984-13 april 1986..
13
Lijsten van titels per categorie die in 1987 zijn ingekocht en verkocht? Categorieën: Arbeid, Biografie, Buitenland, Gezondheid, Kultuur, Leefvormen, Lesb. Bestaan, Literatuur, Onderwijs, Politiek, Psychologie, Religie, Recht, Seksualiteit, Seks.geweld, Vrouwenbeweging, Vrouwengeschiedenis, Vrouwenstudies, Zwarte vrouwen, Romans. 1987..
14
‘Suggestieschrift’, met titels van boeken die moeten worden aangeschaft voor de boekhandel. 1987-1993..
15
Aantekeningen van werkbesprekingen, bestuursvergaderingen en (opzetten) jaarverslagen. 12-28 juni 1978..
16
Dagboek De heksenketel boekhandel. 1978-1979..
17
Schrift werkbesprekingen. 19 maart 1979-4 februari 1980..
18
Girls-schriften vergaderingen algemeen, Keksenketel en Heksenkelder. 1981-1983..
19
Notulen algemene vergaderingen. 1983..
20
Notulen vergaderingen. 9 april-22 oktober 1984..
21
Agenda’s en notulen van collectief- en barvergaderingen. 11 april-31 oktober 1983..
22
Agenda’s en notulen vergaderingen algemeen en van het café. 28 november 1983-17 december 1984..
23
Notulen cafévergaderingen. 10 mei 1982-28 maart 1983..
24
Adresgegevens bankbetalers. z.j..
25
Logboek. 6-29 januari 1981..
26
Namen en plannen voor exposities. 1977-1980..
27
Aantekeningen over een expositie1981..
28
Aantekeningen betreffende diverse activiteiten, september 1982-1983..
29
Aantekeningen exposities. 1982-1983..
30
Aantekeningen verbouwing. januari 1983..
31
Planning verbouwing. z.j..
32
Aantekeningen Vrouwenmuziekfestival Utrecht. z.j..
33
Aantekeningen standjes, extra activiteiten, financiën, en lijsten met aan diverse klanten en afnemende organisaties verkochte (of uitgeleende?) boeken. 1977..
34
Kasboek. 26 september 1979-12 juni 1980..
35
Werkplan, concept met aantekeningen. 1978..
36
Bestellingen bij feministische boekhandels in buitenland. 1975-1977..
37
Aankondigingen van activiteiten, schrift Kafee jan-mei 1984, notulen algemene medewerkstersvergadering, 9 maart 1987, bijeenkomst Kollektief Heksenkelder-Ketel, zondag 10 juni z.j., vergadering BEF, 12 juni,z.j. (1978/79/80?), vergadering 13 april 1981, agenda cafévergadering 16 feb z.j., inwerkrooster voor café z.j., geschreven en getypte lijst met namen en adressen van barvrouwen, boekhandelvrouwen, financiën-vrouw en restaurantvrouwen, geschreven (kopie) lijst van 1984, getypte lijst z.j. 1981-1987 en z.j..
38
Persberichten en krantenknipsels, stichtingsakte van Notaris Jan Willem Koch 1 april 1975 en doorslag van mission statement ‘Feministiese Boekwinkel anneks Café in Utrecht’. ca. 1975-1985..
39
Stukken betreffende exposities; met foto’s en negatieven. 1983-1985..
40
Stukken betreffende vrouwenprojecten en -intiatitieven. 1979-1984..
41
Stukken betreffende de rondom opening en jubilea. 1975-1986..
42
Stencil-stripboekje (‘beeldroman) ‘Hartenliefje Huizendiefje’ leestafel-ex, schrift met bestellingen van klanten II, vermoedelijk 1977-1978, schrift met (aanzet tot een) systeem voor bestellingen, brief met plaatje en krantenbericht ‘Britse heksen klagen over discriminatie’, catalogus van De Heksenkelder feministiese boekhandel / café De Heksenketel, 1975/76, artikel ‘Voorzichtig verkopen. Een jaar feministische boekhandel Heksenkelder’ door Hanneke van Buuren, reflectie van ‘Irene’ over de werkwijze van Heksenkelder/collectief. 1975-1978..
43
Correspondentie. 1979-1985..
44
Stukken betreffende Vrouwen tegen Porno, onder andere een notitie (stencil) ‘Porno is een misdaad tegen vrouwen’, 13 januari 1981 en gedicht (handgeschreven) voor ‘driejarig bestaan’, vermoedelijk van ‘het ketelkollektief’ ca. 1978. 1978, 1981..
45
Oproep studente sociale pedagogiek ‘aan feministische vrouwen die afgeknapt zijn op het christelijk geloof’ – en willen meewerken aan haar onderzoewk, z.j., flyer van De Heksenkelder over ‘Laat vrouwenboeken niet ondergronds’ – ‘Koop onze boekenbonnen’ – ‘steun onze verhuizing’ 1983: de winkel barst uit voegen, is vochtig etc etc, noodzaak van een nieuw pand – en daar is financiering voor nodig: actie ‘speciale boekenbonnen’; speciaal vrouwenfeest in Rasa, 17 juni, verzoek om giften en obligaties, exemplaar met missende bladzijden van ‘Isis’, Service féminin international d’information et de communication’, met bijdrage vanuit ‘Holland’ over ‘Women battering’ / Blijf van mijn Lijf. ca 1983..
46
Lijst van Antikwarische boeken, met logo van Heksenkelder / Internationale Feministiese Boekhandel, juni 1976, stencil-brief van Anja Meulenbelt, ‘Geschiedenis van een boek’, over de geschiedenis van Our Bodies Ourselves en kwestie dat uitgeverij Bert Bakker een ander beleid tav beeldmateriaal heeft gevoerd dan Meulembelt en redactie wenste (de door hen gewenste foto’s zijn bij Heksenkelder te vinden, z.j.), brief 20 september 1979 en 13 oktober 1979 over een nieuw distributiesysteem voor ‘vrouwenplaten in Nederland’, met ‘record list’ en vragenlijst die is ingevuld (maar blijkbaar niet verstuurd), informatie over concurrentiepositie ten opzichte van de Rooie Rat. 1976-1979..
47
Stukken betreffende nieuwe leden bargroep collectief De Heksenketel, taakbeschrijving z.j., oproep voor 2 nieuwe vrijwilligsters in Vrouwencafé de Heksenketel, april (?) 1982; idem, maar ander jaar; vacatures in vrouwenboekwinkel De Heksenkelder, reageren vóór november 1981, met taakbeschrijving, sollicitatiebrieven. 1980-1982..
48
Stukken betreffende financiën: crediteuren/debiteuren, Stichting BEF 1978-1981, Kasboek 1983-1985, begrotingen. 1978-1985..
49
Blaadjes uit ringband met berichten van klanten. 1978-1982..
50
Stukken betreffende de vernieuwing van de Heksenketel en Heksenkelder. ca. 1980-1984..
51
Stukken betreffende optredens en activiteiten in de Heksenketel. 1976-1984..
52
Stukken betreffende de verhuizing van de boekhandel. 1983..
53
Stukken van Vrouwenboekhandel Savannah Bay: een enquête, een onderzoek naar vrouwenboekhandels uit te voeren door studenten van de Universiteit Utrecht via de Wetenschapswinkel 1987. 1984-1987..
54
Stukken betreffende de Vrouwenboekenweek 1989. 1989..
55
Nieuwsbrieven van Savannah Bay, boekenbonnen, Dinamiek 4, mei 1987, omslag/folder ‘Historiografie en theorie van vrouwengeschiedenis, Nieuwsbrief / Extra ‘Vrouwengeschiedenis vaak openbaring. Scepsis over nieuw eindexamenvak maakt plaats voor enthousiasme’ (knipsel uit Volkskrant 18 april 1990). 1987-1990..
56-59
Stukken betreffende de vrouwenboekenweek 1985, landelijk en Utrecht. 1985..
60
Stukken betreffende de vrouwenboekenweek 1986. 1986..
61
Stukken betreffende de vrouwenboekenweek 1987. 1987..
62
Stukken betreffende de vrouwenboekenweek 1988. 1988..