/
You are not logged in

Collectie Centraal Selectie Orgaan voor de Militaire Vrouwenafdeling 1947-1974

Identity Area

Collection IDIIAV00000031
Unitdate1947-1974
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.24 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Yolande Hentenaar in 1989
Access and UseVrij
Preferred CitationCollectie Centraal Selectie Orgaan voor de Militaire Vrouwenafdeling, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Ingesteld bij Beschikking van 30 december 1946 door de minister van Oorlog als Het Centrale Selectie Orgaan Vrouwelijke Vrijwilligers Indië (CSO); bij Gemeenschappelijke Beschikking van de ministers van Oorlog en Marine van 21 juni 1950 opnieuw ingesteld onder de naam Centraal Selectie Orgaan voor de Vrouwenkorpsen; de naam werd bij Beschikking van 30 augustus 1956 gewijzigd in Centraal Selectie Orgaan voor de Militaire Vrouwenafdelingen; in 1979 werden de vrouwencorpsen opgenomen in de legergemeenschap en hiermee hief het CSO zichzelf op; taak was het beoordelen van de geschiktheid van vrouwelijke personen voor toelating tot een vrijwilligerscorps of voor uitzending naar de Overzeese Gebieden, later gewijzigd in: beoordelen van alle sollicitanten op geschiktheid voor toelating tot een vrouwencorps, respectievelijk een militaire vrouwenafdeling; eerste voorzitster van de CSO was mr. J.J.Th. ten Broecke Hoekstra.


Inhoud

Collectie bestaande uit: jaarverslagen 1947-1973; verslagen van landdagen 1949, 1954-1970; circulaires van de CSO en van de departementen van Sociale Zaken en van Oorlog (Defensie) 1948-1974; knipsels uit kranten en tijdschriften betreffende vrouwen in militaire dienst, werving, dienstplicht voor vrouwen, vrouwencorpsen en militaire vrouwenafdelingen (MARVA, MILVA, LUVA) 1948-1972.
List / Plaatsingslijst

Knipsels uit kranten en tijdschriften betreffende (werving van) vrouwen in militaire vrijwilligerskorpsen, ervaringen van vrouwelijke militairen, militaire vrouwenafdelingen; circulaires met mededelingen van de CSO en van de departementen van Sociale Zaken en van Oorlog, genummerd 1-285, 614-666. 1948-1961, 1972-1974 (stencils en fotokopieën); lijst met inhoud van de knipsels en circulaires, op nummer; (concept)jaarverslagen over 1947-1973, nrs 1-26. 1948-1973 (stencils); verslagen van Landdagen, nrs 2, 4-20. 1949, 1954-1970 met bijlagen (stencils). 1947-1974.

1
Knipsels uit kranten en tijdschriften betreffende (werving van) vrouwen in militaire vrijwilligerskorpsen, ervaringen van vrouwelijke militairen, militaire vrouwenafdelingen; circulaires met mededelingen van de CSO en van de departementen van Sociale Zaken en van Oorlog, genummerd 1-285, 614-666. 1948-1961, 1972-1974 (stencils en fotokopieën); lijst met inhoud van de knipsels en circulaires, op nummer; (concept)jaarverslagen over 1947-1973, nrs 1-26. 1948-1973 (stencils); verslagen van Landdagen, nrs 2, 4-20. 1949, 1954-1970 met bijlagen (stencils). 1947-1974.. 1 doos.

Knipsels uit kranten en tijdschriften betreffende militaire vrouwenafdelingen (MARVA, MILVA, LUVA), vrouwen in militaire dienst, diensplicht voor vrouwen, het leger in het algemeen; Contact, orgaan voor oudleden van de NVKL, VHK en MILVA; circulaires van het CSO, afdrukken, genummerd 285-613. 1961-1972.

2
Knipsels uit kranten en tijdschriften betreffende militaire vrouwenafdelingen (MARVA, MILVA, LUVA), vrouwen in militaire dienst, diensplicht voor vrouwen, het leger in het algemeen; Contact, orgaan voor oudleden van de NVKL, VHK en MILVA; circulaires van het CSO, afdrukken, genummerd 285-613. 1961-1972.. 1 doos.