/
You are not logged in

Steunpunt Landelijke Boerinnen Belangen 1981-2011

Identity Area

Collection IDIIAV00000666
Unitdate1981-2011
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.12 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 2011
Access and UseVrij
Preferred CitationSteunpunt Landelijke Boerinnen Belangen, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Archief is gedetailleerd beschreven aangeleverd door Riky Schut-Hakvoort, voormalig secretaris


Historical Note / Geschiedenis

Opgericht in 1983; stopte met haar activiteiten op 31 december 2008; was een kritische beweging van boerinnen en tuindersvrouwen die hun visie en activiteiten opzetten vanuit feministisch perspectief, gericht op duurzame ontwikkeling in de land- en tuinbouw met voedsel voor iedereen wereldwijd; fungeerde als een platform voor en tussen vele organisaties in de agrarische sector; liet een kritische stem horen voor verandering in het landbouwbeleid gericht op productiebeheersing en sociale arbeidsvoorzieningen; de kritische stem van de jaren tachtig kreeg in de jaren negentig tot 2008 zijn kracht in onderzoek naar de emancipatie van de boerin en in een bondgenootschap met de Raad van Kerken rond het thema ‘Landbouw en Armoede’; presenteerde op 18 april 2011 het onderzoeksrapport 'In de voetsporen van de kritische boerin: 25 jaar Landelijke Boerinnen Belangen'; na 1945 zijn alle algemene instellingen voor vrouwen op het platteland gaan samenwerken in de publicatie 'Het Landbouwhuishouden'.


Inhoud

Jaarverslagen, notulen, correspondentie en stukken betreffende activiteiten 1981-2011.
List / Plaatsingslijst

Toegang

1-3
Interviews met LBB-leden en interviews en opinies in kranten, nieuwsbladen e.a. Met inhoudsopgave per omslag. 1981 –2009. 3 omslagen.
1
Nummers 1-46.
2
Nummers 47-92.
3
Aanvulling: a-oo.
4
Belangrijke stukken. Met inhoudsopgave. Foto's. 1983 –1991.. 1 omslag.
5
De overgang van de Vrouwen in de Werkgroep Beter Zuivelbeleid en Boerinnengroepen en de Start en beginperiode van Landelijke Boerinnen Belangen. Met inhoudsopgave. 1983-1990.. 1 omslag.
6
Bijlagen en Notities. Met inhoudsopave. 1983-1992.. 1 omslag.
7
Ingekomen post. Met inhoudsopgave. 1985-1991.. 1 omslag.
8
Uitgegane post. Met inhoudsopgave. 1985-1990.. 1 omslag.
9
Ingekomen post. Met inhoudsopgave. 1996.. 1 omslag.
10
Uitgegane post. Met inhoudsopgave. 1996.. 1 omslag.
11
Ingekomen post. Met inhoudsopgave. 1997.. 1 omslag.
12
Ingekomen en uitgegane post. Met inhoudsopgave. november 1994-1995.. 1 omslag.
13
Geselecteerde uitgegane post. Met inhoudsopgave. 1994.. 1 omslag.
14
Geselecteerde ingekomen post. Met inhoudsopgave. 1994.. 1 omslag.
15
Ingekomen post. Met inhoudsopgave. 1995.. 1 omslag.
16
Uitgegane post. Met inhoudsopgave. 1993.. 1 omslag.
17
Ingekomen post geselecteerd op belangrijkheid en deelname LBB aan activiteiten. Met inhoudsopgave. december 1992-1993.. 1 omslag.
18
Verslagen en bijlagen samenwerking KLB en LBB inzake subsidies. 1992-1993.. 1 omslag.
19
Verslagen bestuursvergaderingen. 1993.. 1 omslag.
20
Verslagen kerngroep- en bestuursvergaderingen. 1993.. 1 omslag.
21
Verslagen kerngroep- en bestuursvergaderingen. 1991-1992.. 1 omslag.
22
Uitgegane post. Met inhoudsopgave. 1997.. 1 omslag.
23
Bestuurscorrespondentie inzake financiële afwikkeling opzet gezamenlijke projecten KLB/LBB/THD-A. 1994-1995.. 1 omslag.
24
Uitgegane post subsidies. 1994.. 1 omslag.
25
Subsidies. 1998.. 1 omslag.
26
Kerngroep en bestuur LBB. 1995-1996.. 1 pak.
27
Bijlagen en werkverslagen. april 1992-1993.. 1 omslag.
28
Initiatieven en deelname aan activiteiten zoals workshops, spreekbeurten, forums. 1988-2001.. 1 pak.
29
Uitgegane post. Met inhoudsopgave. 1997-2001.. 1 omslag.
30
Belangrijke notities en bijlagen. Met inhoudsopgave. 1995-2001.. 1 omslag.
31
Ingekomen post en belangrijke vergaderstukken. Met inhoudsopgave. 1997-2001.. 1 omslag.
32
Project Kerken en Landbouw - Voedsel voor de Toekomst. 1994-1995.. 1 omslag.
33
Steungroep Kerken en Landbouw Noord-Brabant-Limburg. 1992-1996.. 1 pak.
34
Project Telefonische hulpdienst voor Agrariërs (THD-A). 1995-1997.. 1 omslag.
35
Project Sociale nood op het platteland met de film 'Alle kruimels is brood'. 1996-2000.. 1 pak.
36
Onderzoek armoede in agrarische gezinnen. 1999-2000.. 1 omslag.
37
Project Stichting Agrarische Vrouwen en Herstructurering (SAVH). 1997-1998.. 1 omslag.
38
Landelijk Agrarisch Netwerk. 1994-1999.. 1 omslag.
39
Landelijke Kontaktgroep Intwernationaal. 1993-1994.. 1 omslag.
40
Wetenschappelijk onderzoeken en publicaties met medewerking van de LBB. Met inhoudsopgave. Drie publicaties zijn overgedragen aan de bibliotheek van Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis. 1993-2003.. 1 pak.
41
Wetenschappelijk onderzoeken en publicaties met medewerking van de LBB. Met inhoudsopgave. 2002-2008.. 1 pak.
42
Nieuwsbrieven, nota's, jaarverslagen, verslagen studiedagen en visies. Met inhoudsopgave. 1983-2008.. 1 pak.
43
Nummer is vervallen: het archief van de Werkgroep Landbouw en Armoede (WLA), opgericht en gestuurd door de LBB, wordt geordend en later overgedragen (juni 2017). 1998-2008.. 1 pak.
44
Jaarverslag 1996, 15 jaar LBB in 1998, correspondentie. 1994-1998.. 1 omslag.
45
Stukken betreffende de oprichting, statuten en folders, adressen, onderzoek 'In de voetsporen van de kritische boerin: 25 jaar LBB' en overzicht inhoud archief (map 15). 1983-2011.. 1 omslag.