/
You are not logged in

Archief Tentoonstelling 'De Nederlandse Vrouw 1898-1948' 1947-1951, 1959

Identity Area

Collection IDIIAV00000165
Unitdate1947-1951, 1959
1947-1951
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent1.24 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 1989
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Tentoonstelling 'De Nederlandse Vrouw 1898-1948', inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Georganiseerd als huldeblijk aan koningin Wilhelmina ter gelegenheid van haar vijftigjarig regeringsjubileum; beoogde een beeld te geven van al wat voor en door vrouwen gedurende die vijftig jaar tot stand was gekomen; werd gehouden van 18 augustus tot 15 september 1948 in de Houtrusthallen te Den Haag.


Inhoud

Notulen en agenda's van diverse vergaderingen 1947-1948; correspondentie 1947-1951; statuten 1949, 1959; stukken betreffende de bouw van de tentoonstelling 1947-1948; tentoonstellingsreglement, stichtingsakte, vergunningen, huurovereenkomst, ontvangstbewijzen, bruikleenformulieren en toegangsbewijzen 1947-1948; financiële stukken en stukken betreffende verzekeringen en belastingen 1948-1950; teksten van toespraken, radioredes en lezingen 1948; logboek van gebeurtenissen tijdens de tentoonstelling 1948; lijsten met namen van bestuursleden, groepshoofden en commissieleden; lijsten met titels van proefschriften van vrouwen, met namen van vrouwelijke professoren, lectoren en privaatdocenten, met namen van de eerste afgestudeerde vrouw per studierichting en de eerste vrouw in diverse beroepen en met namen van de echtgenotes van alle burgemeesters; stukken betreffende publiciteit en publikaties 1948; plakboeken met knipsels en foto's.
List / Plaatsingslijst

Toegang

1
Stukken betreffende de financiën. 1948-1950.. 1 omslag.
2
Catalogus van de tentoonstelling; knipsels 1939, 1947 en z.j.; fotoboekje van de tentoonstelling (5); aankondiging van de tentoonstelling (2). 1939, 1947-1948.. 1 omslag.
3
Stukken betreffende de bouw en montage. 1947-1948.. 1 omslag.
4
Getekend mapje 'Alkemade' met handtekeningen. z.j.. 1 deel.
5
Notulen van de groepshoofdenvergaderingen. 1947-1948.. 1 omslag.
6
Lijsten van proefschriften van vrouwen per studierichting en een lijst van vrouwen die als 'eerste vrouw' haar studie beëindigde. z.j.. 1 omslag.
7
Lijsten met namen van vrouwelijke professoren, lectoren, privaatdocenten, promovendi; lijsten met 'eerste vrouw' in beroepen. z.j.. 1 omslag.
8
Tekst van de rede gehouden door koningin Wilhelmina op 12 mei 1948; folder van de opening; handleiding voor het houden van een korte uiteenzetting over de tentoonstelling; folder in het Nederlands en Engels; diverse oproepen, persberichten en aankondigingen; blanco bruikleenformulier. 1948.. 1 omslag.
9
Tekst van een radiolezing van W.H. Posthumus-van der Goot op 10 augustus 1948 over 'Vijf vrouwententoonstellingen'; affiche van de tentoonstelling; folder in het Frans; fotocopie van de geschreven rede van Juliana van 18 augustus 1948; diverse circulaires. 1948.. 1 omslag.
10
Correspondentie betreffende de tentoonstelling. 1948.. 1 omslag.
NB Bevat ook stukken van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898 en van de tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913'.
11
Bezoekersaantallen; stukken betreffende de verzekering van geleende goederen. 1948.. 1 omslag.
12
Lijst van Nederlandse gemeenten; lijsten per provincie van burgemeestersvrouwen. z.j.. 1 omslag.
13
Doorslagen van ingevulde bruikleenformulieren. Alfabetisch geordend. 1948.. 1 omslag.
NB. Zie ook nr 31.
14
Register van geleende voorwerpen voor 'De Vrouw en de Mode'. Alfabetisch geordend. 1948.. 1 kaartsysteem.
15
Kasboek. 1947-1950.. 1 deel.
16
Journaal. 1947-1950.. 1 deel.
17
Lijsten per provincie van gemeenten met de namen van de burgemeestersvrouwen; circulaire aan deze vrouwen. 1948.. 1 omslag.
NB. Zie ook nr 12.
18
Stukken betreffende het défilé van 2 september 1948. 1948.. 1 omslag.
19
Diverse plattegronden, ook van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898. 1948.. 1 omslag.
20
Stukken betreffende de stichtingsakte, vergunningen en prijsvraag; huurovereenkomst met de NV Tentoonstellingsgebouw 'Houtrust'; diverse contracten, overeenkomsten en rekeningen. ca 1948.. 1 omslag.
21
Notulen van de sectie 'De Vrouw in het Gezin'. 1948.. 1 omslag.
22
Ontvangstbewijzen. 1948.. 1 omslag.
23
Tentoonstellingsreglement; algemene correspondentie o.a. over de vorming van het bestuur, het zoeken van een architecte en commissies. 1948.. 1 omslag.
24
Stukken betreffende verzekeringen en schadevergoedingen. 1948.. 1 omslag.
25
Loonstaten; stukken betreffende vermakelijkheidsbelasting en toegangsbewijzen. 1948.. 1 omslag.
26
Adreslijsten. 1948.. 1 omslag.
27
Notulen van dagelijks bestuursvergaderingen. 1947 februari-1948 augustus.. 1 omslag.
28
Notulen hoofdbestuursvergaderingen. 1947 mei-1948 november.. 1 omslag.
29
Stukken betreffende de verhuur van stands en advertenties in de catalogus. 1948.. 1 omslag.
30
Teksten van en correspondentie betreffende radioredes en radio-interviews. 1948.. 1 omslag.
31
Ondertekende bruikleenformulieren. Alfabetische geordend. 1948.. 1 omslag.
32
Rapport aan HKH Prinses Wilhelmina inzake het financieel beheer van het hoofdbestuur van de stichting tentoonstelling De Nederlandse Vrouw 1898-1948. Kopie. 1951.. 1 omslag.
33
Stukjes van C. Pothuis-Smit voor De Vrouw.1948.. 1 omslag.
34
Statuten van de stichting 'tentoonstellingsfonds 1948', met wijzigingen. Kopieën. 1949, 1959.. 1 omslag.
35
Inzending van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging. 1948.. 1 omslag.
36
Plaat met de uitleg van de herkenningstekens van de medewerksters en enkele van deze herkenningstekens. 1948.. 1 omslag.
37
Stukken afkomstig van mr M.A. Tellegen betreffende de tentoonstelling. ca 1948.. 1 omslag.
NB. Tellegen was directeur van het Kabinet van HM de koningin en lid van de commissie Vrouwenleven in Verenigingsvorm van de tentoonstelling.
38
Logboek van de tentoonstelling. 18 aug. - 30 sept. 1948.. 1 deel.
39
Correspondentie met en personalia en foto's van RK vrouwen in de politiek, gevoerd en verzameld door Ko Luijckx-Sleijfer zeer waarschijnlijk bestemd voor en als medewerkster van de groep 'De vrouw in Staat en Politiek'. 1947-1948 (1951).. 1 pak.
NB. Een * achter de naam betekent dat er een foto bij zit; de foto’s zijn gedigitaliseerd en overgebracht naar het beeldarchief.
40
Fotoalbum behorende bij de afdeling 'De Vrouw en de Vrede'. 1948.. 1 deel.
NB. De foto’s zijn gedigitaliseerd.
41
Ingekomen brieven bij het hoofdbestuur; lijsten van commissieleden en uitnodigingen. ca 1948.. 1 omslag.
42
Accountantsrapport inzake onderzoek in de administratie van de heer H.C. Pieck betreffende zijn berekening der bouw- en montagekosten van de tentoonstelling en correspondentie hierover. 1947-1948.. 1 omslag.
43
Agenda's en notulen dagelijks bestuursvergaderingen. 30 mei 1947-5 oktober 1948.. 1 omslag.
44
Agenda's en notulen van hoofdbestuursvergaderingen. 9 mei 1947-12 oktober 1948.. 1 omslag.
45
Notulen van vergaderingen ter voorbereiding van de tentoonstelling. 20 februari-22 april 1947.. 1 omslag.
46
Notulen van groepshoofdenvergaderingen. 2 juli 1947-15 juli 1948.. 1 omslag.
47
Lijsten van bestuursleden, groepshoofden en commissieleden. 1948.. 1 omslag.
48
Tekst van het lied voor de Nationale Feestrok; krantenknipsels. 1948.. 1 omslag.
49
Financiële stukken. 1948.. 1 omslag.
50
Stukken betreffende uitnodigingen voor de tentoonstelling. 1948.. 1 omslag.
51
Stukken betreffende publiciteit en publicaties (affiche, toegangsbewijs, persbericht). 1948.. 1 omslag.
52
Stukken betreffende de zondagssluiting. 1948.. 1 omslag.
53
Folders van organisaties op de tentoonstelling aanwezig. z.j.. 1 omslag.
54
Stukken betreffende het Comité van aanbeveling en het Ere-Comité. 1948.. 1 omslag.
55
Accountantsrapport inzake controle van de administratie van de stichting. 1948.. 1 omslag.
56
Teksten van speeches en radioredes. 1948.. 1 omslag.
57
Stukken betreffende het Dagblad De Vrouw en het gedenkboek; evaluatieverslagen van de tentoonstelling en verslagen van com­missies; tekst van een radiorede van dr Margrita J. Freie over meisjesonderwijs op 27 april. 1948.. 1 omslag.
58
Kas-bank-giroboeken. 1948.. 2 delen.
59
Krantencliché's. 1948.. 1 omslag.
60
Dagblad De Vrouw. Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling 'De Nederlandse Vrouw 1898-1948'. nrs 1-11, 13-30, 32-37 (nummers 1-4 in tweevoud). 1948.. 1 portefeuille.
NB. Groot formaat; volledig aanwezig in tijdschriftenmagazijn IIAV.
61-65
Knipsels en enkele foto's. maart 1947-januari 1949.. 5 delen groot formaat.
61
Boek 1..
62
Boek 2..
63
Boek 3..
64
Boek 4..
NB. 2 foto’s gedigitaliseerd.
65
Boek 5..
NB. 5 foto’s gedigitaliseerd.
66-67
Fotoalbums. Groot formaat. 1948.. 2 delen.
66
Boek 6..
67
Boek 7..
NB. De foto’s zijn gedigitaliseerd.
68
Boek 8: beschrijvingen van de foto's in boek 6 en 7. Groot formaat. 1948.. 1 deel.
69
Stukken van de afdeling (ook sub-Comité genoemd) 'De Vrouw in de Oorlog', met knipsels betreffende de tentoonstelling. 1947-1948.. 1 omslag.
NB. In 2008 ontvangen van het NIOD te Amsterdam.