/
You are not logged in

Archief Perspex, Bureau voor Vrouw en Werk 1979-1988

Identity Area

Collection IDIIAV00000128
Unitdate1979-1988
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent2.24 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Yolande Hentenaar in 1989
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Perspex, Bureau voor Vrouw en Werk, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 15 juli 1981 als Stichting De Paarse Kinker; bekend onder de naam Vrouwenwerkwinkel De Paarse Kinker; in 1986 werd de naam gewijzigd in Perspex, Bureau voor Vrouw en Werk; opgeheven op 1 januari 1989; ontstaan uit een universitaire onderzoeksgroep 'Hulpverlening en arbeid van vrouwen' die in 1978 van start ging; doelstelling was het verbeteren van de positie van vrouwen tussen de 15 en 25 jaar op de arbeidsmarkt.


Inhoud

Notulen van bestuurs- en medewerkstersvergaderingen 1982-1986; jaarverslagen 1980-1987; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1981-1988; stukken betreffende de opzet van de project- en onderzoeksgroep van de subfaculteit Andragogie van de Universiteit van Amsterdam en stukken betreffende de opening van De Paarse Kinker 1979-1983; statuten en andere stukken betreffende de oprichting van Perspex 1987; verslagen en notulen van projecten, commissies en cursusgroepen 1980-1984; beleidsstukken 1984-1988; stukken betreffende de organisatie 1983-1985; stukken betreffende personeel en taakverdeling 1983-1986; stukken betreffende subsidieaanvragen bij de gemeente en andere instellingen 1979-1988; stukken betreffende financiën 1979-1988; stukken betreffende huisvesting 1985; stukken betreffende arbeidsprojecten 1983-1984; stukken van en betreffende de Scholengroep 1982-1984; stukken betreffende het experimenteel arbeidsproject Stichting Recycling Werkplaats De Lijn 1982-1985; brochures.
Notulen van de projectgroep Hulpverlening en Arbeid van vrouwen. 14 september 1978 - 1 mei 1980.

doos 1
Notulen van de projectgroep Hulpverlening en Arbeid van vrouwen. 14 september 1978 - 1 mei 1980.. 1 map.

Paarse Kinker: notulen medewerkstersvergaderingen, 1982-1985; diverse stukken o.a. betreffende subsidieaanvragen, beleidsstukken, discussiestukken, stukken betreffende de opzet van de project- en onderzoeksgroep ;van de subfaculteit Andralogie van de UvA Hulpverlening an arbeid van vrouwen; origineel formulier voor gegevens over klanten van de Paarse Kinker, stukken betreffende de opening van de Paarse Kinker. 1979-1983.

doos 1
Paarse Kinker: notulen medewerkstersvergaderingen, 1982-1985; diverse stukken o.a. betreffende subsidieaanvragen, beleidsstukken, discussiestukken, stukken betreffende de opzet van de project- en onderzoeksgroep. 1 pak.

‘Bestuur PK tot 1985’: bestuursnotulen 1983-1984; stukken betreffende werkgeversvereniging emancipatorisch vrouwenwerk, 1984; verslagen, evaluaties en notulen van medewerkstersvergaderingen, koördinatiekommissie, beleidsgroep, bso, oeb, bestuurscorrespondentie, 1984; stukken betreffende personeel 1983, 1984, 1986; stukken van de financiële kommissie: notulen 1984, begrotingen 1983/84, afrekening 1983. 1983-1984.

doos 1
‘Bestuur PK tot 1985’: bestuursnotulen 1983-1984; stukken betreffende werkgeversvereniging emancipatorisch vrouwenwerk, 1984; verslagen, evaluaties en notulen van medewerkstersvergaderingen, koördinatiekommissie, beleidsgroep, bso, oeb, bestuurscorrespondentie, 1984; stukken betreffende personeel 1983, 1984, 1986; stukken van de financiële kommissie: notulen 1984, begrotingen 1983/84, afrekening 1983. 1983-1984.. 1 pak.

‘(bestuur) medewerkstersvergaderingen notulen 1983, 1984, 1985, 1986’: stagiairebeleid 1983/1984; notulen medewerksters 1983-1986; notulen vergaderingen medewerksters en bestuur 1984-1985. 1983-1986.

doos 2
‘(bestuur) medewerkstersvergaderingen notulen 1983, 1984, 1985, 1986’: stagiairebeleid 1983/1984; notulen medewerksters 1983-1986; notulen vergaderingen medewerksters en bestuur 1984-1985. 1983-1986.. 1 pak.

‘Bestuur PK 1985’ (koördinatie intern): Notulen bestuurs- en medewerkstersvergaderingen 1985; stukken betreffende de organisatie en stages; ingek. st. Werkgeversver. Emancipatorisch Vrouwenwerk en betreffende (projecten voor)(langdurig) werklozen/ werkgelegenheid, 1985; financiële stukken betreffende de cursus ‘opzetten eigen bedrijf’; jaarrekening 1984; stukken betreffende personele aangelegenheden; stukken betreffende huisvesting. 1985.

doos 2
‘Bestuur PK 1985’ (koördinatie intern): Notulen bestuurs- en medewerkstersvergaderingen 1985; stukken betreffende de organisatie en stages; ingek. st. Werkgeversver. Emancipatorisch Vrouwenwerk en betreffende (projecten voor)(langdurig) werklozen/ werkgelegenheid, 1985; financiële stukken betreffende de cursus ‘opzetten eigen bedrijf’; jaarrekening 1984; stukken betreffende personele aangelegenheden; stukken betreffende huisvesting. 1985.. 1 pak. .

‘Bestuur PK 1986’: notulen bestuurs- en medewerkstersvergaderingen 1986; interne koördinatie 1986; stukken betreffende organisatie; stukken betreffende financiën en subsidieaanvragen ; stukken betreffende personele aangelegenheden; stukken betreffende huisvesting. 1986.

doos 2
‘Bestuur PK 1986’: notulen bestuurs- en medewerkstersvergaderingen 1986; interne koördinatie 1986; stukken betreffende organisatie; stukken betreffende financiën en subsidieaanvragen ; stukken betreffende personele aangelegenheden; stukken betreffende huisvesting. 1986.. 1 pak.

‘Medewerkstersvergadering, notulen, vrijw./stagekontrakt, bestuursnotulen’: adreslijst medewerksters; stukken betreffende sollicitatie en ontslag personeel, vrijwilligers, stagiaires, taken en funktiebeschrijvingen personeel; notulen bestuursvergaderingen. 1986.

doos 3
‘Medewerkstersvergadering, notulen, vrijw./stagekontrakt, bestuursnotulen’: adreslijst medewerksters; stukken betreffende sollicitatie en ontslag personeel, vrijwilligers, stagiaires, taken en funktiebeschrijvingen personeel; notulen bestuursvergaderingen. 1986.. 1 pak.

‘WVM, Gemeente subsidie, PK algemeen, 2 arbeidsplaatsen koördinatie, aanvragen, begrotingen, toezeggingen, afrekeningen, 1979-1984, 1985 1985. Stukken betreffende financiële zaken o.a. gemeentesubsidie, begrotingen, jaarrekeningen, personele kosten. 1979-1986.

doos 3
‘WVM, Gemeente subsidie, PK algemeen, 2 arbeidsplaatsen koördinatie, aanvragen, begrotingen, toezeggingen, afrekeningen, 1979-1984, 1985 1985. Stukken betreffende financiële zaken o.a. gemeentesubsidie, begrotingen, jaarrekeningen, personele kosten. 1979-1986.. 1 pak en 1 map.

‘Ov. subs. gevers, Fondsen, aanvragen, korrespondentie div. fondsen alfabetisch’. Stukken betreffende subsidie, o.a. aanvragen bij diverse instellingen. 1985-1988.

doos 3
‘Ov. subs. gevers, Fondsen, aanvragen, korrespondentie div. fondsen alfabetisch’. Stukken betreffende subsidie, o.a. aanvragen bij diverse instellingen. 1985-1988.. 1 omslag.

‘MGZ subsidie 1986, 1987, 1988’. Stukken betreffende financiële zaken met de gemeente, o.a. subsidie, aanstelling personeel, begrotingen. 1986-1988.

doos 4
‘MGZ subsidie 1986, 1987, 1988’. Stukken betreffende financiële zaken met de gemeente, o.a. subsidie, aanstelling personeel, begrotingen. 1986-1988.. 1 pak.

‘1988-1990’. Stukken betreffende contacten met de gemeente o.a. over subsidie. 1987 -1988.

doos 4
‘1988-1990’. Stukken betreffende contacten met de gemeente o.a. over subsidie. 1987 -1988.. 1 pak.

‘Notulen financiële kie’. Notulen van de financiële commissie. 1980-1984.

doos 4
‘Notulen financiële kie’. Notulen van de financiële commissie. 1980-1984.. 1 omslag.

‘Fin. kom., WvM, bedrijfsver., loonbel. S.C.S.’. Stukken betreffende de werkverruimende maatregel 1980-1983, loonadministratie 1982-1983 en Sidha Computer Systemen 1981-1983. 1980-1983.

doos 4
‘Fin. kom., WvM, bedrijfsver., loonbel. S.C.S.’. Stukken betreffende de werkverruimende maatregel 1980-1983, loonadministratie 1982-1983 en Sidha Computer Systemen 1981-1983. 1980-1983.. 1 pak.

‘Arbeidsprojekt. Diverse stukken: memo-weekeinde '81, aktieplan werkgelegenheid, gem. Amsterdam '81-'82, Alt. werk-Rotterdam '81-'82’. Adreslijst, eindverslag en notulen van de arbeidsprojektgroep 1980-1983; notulen koördinatiekie 1984; diverse stukken o.a. samenstelling van de gemeenteraad, stukken betreffende memo-weekeinde in Havelte 1981, stukken betreffende Stichting andere werkvormen en werkprojekt in Oud West; informatie over opleidingen; ingekomen en uitgaande stukken. 1981-1983.

doos 5
‘Arbeidsprojekt. Diverse stukken: memo-weekeinde '81, aktieplan werkgelegenheid, gem. Amsterdam '81-'82, Alt. werk-Rotterdam '81-'82’. Adreslijst, eindverslag en notulen van de arbeidsprojektgroep 1980-1983; notulen koördinatiekie 1984; diverse stukken o.a. samenstelling van de gemeenteraad, stukken betreffende memo-weekeinde in Havelte 1981, stukken betreffende Stichting andere werkvormen en werkprojekt in Oud West; informatie over opleidingen; ingekomen en uitgaande stukken. 1981-1983.. 1 pak.

‘Vrouwenwerkwinkel De Paarse Kinker, arbeidsprojekt-k.o.m.- koördinatie-diversen 1983/1984. Stukken betreffende het arbeidsproject o.a. verslagen over het projekt, stukken betreffende het vertaalburo Reha, notulen arbeidsprojekt, 1983-1984; stukken en notulen van de koördinatiekommissie 1983 -1984; stukken betreffende Kleinbedrijf Ontwikkelings Maatschappij 1983-1984; stukken van algemene aard. 1983-1984.

doos 5
‘Vrouwenwerkwinkel De Paarse Kinker, arbeidsprojekt-k.o.m.- koördinatie-diversen 1983/1984. Stukken betreffende het arbeidsproject o.a. verslagen over het projekt, stukken betreffende het vertaalburo Reha, notulen arbeidsprojekt, 1983-1984; stukken en notulen van de koördinatiekommissie 1983 -1984; stukken betreffende Kleinbedrijf Ontwikkelings Maatschappij 1983-1984; stukken van algemene aard. 1983-1984.. 1 pak.

‘Paarse Kinker, Scholengroep’.Interviews, lesmateriaal en andere stukken betreffende de scholengroep. 1984.

doos 6
‘Paarse Kinker, Scholengroep’.Interviews, lesmateriaal en andere stukken betreffende de scholengroep. 1984.. 1 pak.

‘Scholengroep, '82 -'83, '83-'84. Enquêteformulieren, correspondentie, adressen, stukken van andere kommissies van de Paarse Kinker, scholenadressen en -kontaktpersonen, lesmateriaal, notulen van de scholengroep 1983, 1984. 1982-1984.

doos 6
‘Scholengroep, '82 -'83, '83-'84. Enquêteformulieren, correspondentie, adressen, stukken van andere kommissies van de Paarse Kinker, scholenadressen en -kontaktpersonen, lesmateriaal, notulen van de scholengroep 1983, 1984. 1982-1984.. 1 pak.

‘O.P. '83 '84 Scholengroep, vakbond, initiatieven, audio-visuele m, info vrouwenbladen’.Stukken betreffende vakbonden en meiden, initiatieven van meiden, meideninformatie uit vrouwenbladen, audiovisueel materiaal en literatuurlijsten. 1983-1986.

doos 6
‘O.P. '83 '84 Scholengroep, vakbond, initiatieven, audio-visuele m, info vrouwenbladen’.Stukken betreffende vakbonden en meiden, initiatieven van meiden, meideninformatie uit vrouwenbladen, audiovisueel materiaal en literatuurlijsten. 1983-1986.. 1 pak.

‘Scholengroep’. Brochures van scholen en opleidingen etc.; het spel ‘onderweg’ uitgeg. door de stichting Nederlandse Onderwijs Televisie; lay-out Paarse Kinker. 1982-1986.

doos 7
‘Scholengroep’. Brochures van scholen en opleidingen etc.; het spel ‘onderweg’ uitgeg. door de stichting Nederlandse Onderwijs Televisie; lay-out Paarse Kinker. 1982-1986.. 1 doos.

‘Beroepen en Scholingsoriëntatie’. 2 affiches (dubbele exemplaren overgebracht naar beeldarchief); verslag beroepen- en scholingsoriëntatiekursus; aanmeldingsformulier voor de kursus over werk en scholingsmogelijkheden. 1982-1983.

doos 8
‘Beroepen en Scholingsoriëntatie’. 2 affiches (dubbele exemplaren overgebracht naar beeldarchief); verslag beroepen- en scholingsoriëntatiekursus; aanmeldingsformulier voor de kursus over werk en scholingsmogelijkheden. 1982-1983.. 1 map.

‘Beroepen- en Scholingsoriëntatiekursus, 1983/1984’. Twee verslagen van de beroepen- en scholingsoriëntatiekursussen 1983-1984; notulen van eerste bijeenkomst, 1983; schema's van de te behandelen onderwerpen van de kursus, met bijlagen; schema van de kursusopzet; notulen van medewerkstersvergadering en themabijeenkomst. 1983-1984.

doos 8
‘Beroepen- en Scholingsoriëntatiekursus, 1983/1984’. Twee verslagen van de beroepen- en scholingsoriëntatiekursussen 1983-1984; notulen van eerste bijeenkomst, 1983; schema's van de te behandelen onderwerpen van de kursus, met bijlagen; schema van de kursusopzet; notulen van medewerkstersvergadering en themabijeenkomst. 1983-1984.. 1 map.

‘Beroepen- en scholigsoriëntatiekursus, notulen/kursussen’. Kursusvoorbereiding en notulen 1982-1983; kursusen 1983, 1982/83, 1979, 1980, 1981, 1982: opzet, inhoud en verslagen. 1979-1983.

doos 8
‘Beroepen- en scholigsoriëntatiekursus, notulen/kursussen’. Kursusvoorbereiding en notulen 1982-1983; kursusen 1983, 1982/83, 1979, 1980, 1981, 1982: opzet, inhoud en verslagen. 1979-1983.. 1 pak.

‘Beroepen- en scholingsoriëntatiecursus 83/84, notulen en kursus’: notulen bso-overleg, 1983-1984: notulen beleidsgroep en koördinatiekommissie, 1983-1984, notulen van de financiële kommissie, 1983-1984; notulen met bijlagen van de kommissie kontakten naar buiten. 1983-1984.

doos 8
‘Beroepen- en scholingsoriëntatiecursus 83/84, notulen en kursus’: notulen bso-overleg, 1983-1984: notulen beleidsgroep en koördinatiekommissie, 1983-1984, notulen van de financiële kommissie, 1983-1984; notulen met bijlagen van de kommissie kontakten naar buiten. 1983-1984.. 1 pak.

‘Beroepen- en scholingsoriëntatiecursus, post, werving, dokumentatie’. Ingekomen en uitgaande stukken, 1982-1983; stukken betreffende werving o.a. in mededelingenrubrieken in de pers, 1981-1983; documentatie o.a. van andere vrouw- en werkwinkels. 1981-1983.

doos 9
‘Beroepen- en scholingsoriëntatiecursus, post, werving, dokumentatie’. Ingekomen en uitgaande stukken, 1982-1983; stukken betreffende werving o.a. in mededelingenrubrieken in de pers, 1981-1983; documentatie o.a. van andere vrouw- en werkwinkels. 1981-1983.. 1 pak.

‘O.E.B. kursus II 83/84’. Aantekeningen O.E.B.; notulen koördinatie kie. 1983-1984; notulen van de groep Kontakten naar Buiten 1983-1984; notulen van de financiële kie. 1983-1984; notulen van bso-oeb overleg 1983; verslagen van de kursus Oriënteren Opzetten Eigen Bedrijf (O.E.B.)1983. 1983-1984.

doos 9
‘O.E.B. kursus II 83/84’. Aantekeningen O.E.B.; notulen koördinatie kie. 1983-1984; notulen van de groep Kontakten naar Buiten 1983-1984; notulen van de financiële kie. 1983-1984; notulen van bso-oeb overleg 1983; verslagen van de kursus Oriënteren Opzetten Eigen Bedrijf (O.E.B.)1983. 1983-1984.. 1 pak.

‘OEB-kursusopzet, -materiaal, -verslagen '83 t/m '86’. Verslagen van de cursus Opzetten eigen Bedrijf, 1986, 1985, 1983; cursusmateriaal OEB 1985, 1986; advertenties voor deze cursus; adressenlijst OEB.1983-1986.

doos 9
‘OEB-kursusopzet, -materiaal, -verslagen '83 t/m '86’. Verslagen van de cursus Opzetten eigen Bedrijf, 1986, 1985, 1983; cursusmateriaal OEB 1985, 1986; advertenties voor deze cursus; adressenlijst OEB.1983-1986.. 1 pak.

‘KNB-map, Archief t/m dec. '83’. Kontakten naar buiten: ingekomen stukken, 1982-1984; notulen van de vergaderingen Kontakten naar buiten, 1983-1984; eindverslag oriëntatiecursus Opzetten eigen bedrijf, met bijlagen, 1983; verslag van de scholengroep, 1984; plakboek betreffende de opening van bureau Perspex in 1987, met stukken betreffende de opheffing per 1/1/1989. 1982-1989.

doos 10
‘KNB-map, Archief t/m dec. '83’. Kontakten naar buiten: ingekomen stukken, 1982-1984; notulen van de vergaderingen Kontakten naar buiten, 1983-1984; eindverslag oriëntatiecursus Opzetten eigen bedrijf, met bijlagen, 1983; verslag van de scholengroep, 1984; plakboek betreffende de opening van bureau Perspex in 1987, met stukken betreffende de opheffing per 1/1/1989. 1982-1989.. 1 pak, 1 deel.

‘Kontakten naar Buiten, M t/m Z’. Ingekomen stukken, alfabetisch van M t/m Z. 1983-1988.

doos 10
‘Kontakten naar Buiten, M t/m Z’. Ingekomen stukken, alfabetisch van M t/m Z. 1983-1988.. 1 pak.

‘Koördinatie kie’. Notulen Beleidsgroep 1984 en koördinatiekommissie, met bijlagen, 1983-1984; stukken betreffende personele zaken, 1984; stukken betreffende OEB; ingekomen stukken 1983-1984; notulen van andere commissies. 1983-1984.

doos 11
‘Koördinatie kie’. Notulen Beleidsgroep 1984 en koördinatiekommissie, met bijlagen, 1983-1984; stukken betreffende personele zaken, 1984; stukken betreffende OEB; ingekomen stukken 1983-1984; notulen van andere commissies. 1983-1984.. 1 pak.

‘Beleidsgroep’. Verslagen en doelstellingbeschrijvingen van de andere groepen, 1984; notulen en mededelingen van de beleidsgroep, 1984; minuten van uitgaande stukken van de beleidsgroep, 1984; taakomschrijvingen en tijdschema; ingekomen stukken bij de beleidsgroep, 1984; literatuur (gefotocopieerde tijdschriftartikelen). 1984.

doos 11
‘Beleidsgroep’. Verslagen en doelstellingbeschrijvingen van de andere groepen, 1984; notulen en mededelingen van de beleidsgroep, 1984; minuten van uitgaande stukken van de beleidsgroep, 1984; taakomschrijvingen en tijdschema; ingekomen stukken bij de beleidsgroep, 1984; literatuur (gefotocopieerde tijdschriftartikelen). 1984.. 1 pak.

‘Beleid’. Beleidsstukken Perspex, o.a. taakverdeling en funktieomschrijvingen medewerksters en bestuur, verslagen van beleidsdagen, jaarverslag De Paarse Kinker Perspex 1985 en 1986. 1986-1988.

doos 11
‘Beleid’. Beleidsstukken Perspex, o.a. taakverdeling en funktieomschrijvingen medewerksters en bestuur, verslagen van beleidsdagen, jaarverslag De Paarse Kinker Perspex 1985 en 1986. 1986-1988.. 1 map.

‘Gespreksformulieren’. Ingevulde formulieren voor gegevens over klanten die een gesprek hebben gehad. 1980-1981.

doos 11
‘Gespreksformulieren’. Ingevulde formulieren voor gegevens over klanten die een gesprek hebben gehad. 1980-1981.. 1 pak.

‘Gemeentebeleid ...’. Stukken betreffende het gemeentebeleid op het gebied van vrouwenemancipatie, herintredende vrouwen, werk voor jongeren: conceptbeleidsplan CVE '86 en reacties hierop, stukken betreffende baanbrekers conferentie voor jongeren en werk, stukken betreffende het Preadvies op de nota ‘Amsterdam moet er werk van maken’, nr 622 van 1982, aktieplan Informatica en Vrouwen. 1986.

doos 12
‘Gemeentebeleid ...’. Stukken betreffende het gemeentebeleid op het gebied van vrouwenemancipatie, herintredende vrouwen, werk voor jongeren: conceptbeleidsplan CVE '86 en reacties hierop, stukken betreffende baanbrekers conferentie voor jongeren en werk, stukken betreffende het Preadvies op de nota ‘Amsterdam moet er werk van maken’, nr 622 van 1982, aktieplan Informatica en Vrouwen. 1986.. 1 pak.

Jaarverslagen van de Paarse Kinker, 1982-1987; beleidsnota ‘arbeidsmarktperspektief voor meiden, 1988; informatiefolders over de aktiviteiten van De Paarse Kinker en Perspex; 3 (stage)verslagen. 1983-1988.

doos 12
Jaarverslagen van de Paarse Kinker, 1982-1987; beleidsnota ‘arbeidsmarktperspektief voor meiden, 1988; informatiefolders over de aktiviteiten van De Paarse Kinker en Perspex; 3 (stage)verslagen. 1983-1988.. 1 doos.

‘PK verslagen’. Verslagen van activiteiten, opzet en werkwijzen van de Paarse Kinker, 1981-1983; verslag over jeugdwerkloosheid in Amsterdam 1975 en verslag over meisjes en school; onderzoeks- en evaluatieverslagen t/m 1984 De Paarse Kinker’ 1981-1983; verslag ‘Wat doen Amsterdamse instellingen voor werkloze meisjes’ 1979. 1979-1983.

doos 13
‘PK verslagen’. Verslagen van activiteiten, opzet en werkwijzen van de Paarse Kinker, 1981-1983; verslag over jeugdwerkloosheid in Amsterdam 1975 en verslag over meisjes en school; onderzoeks- en evaluatieverslagen t/m 1984 De Paarse Kinker’ 1981-1983; verslag ‘Wat doen Amsterdamse instellingen voor werkloze meisjes’ 1979. 1979-1983.. 1 doos.

‘meiden en werk’. Brochures en informatiebladen voor meiden over werk. ca 180-1985.

doos 14
‘meiden en werk’. Brochures en informatiebladen voor meiden over werk. ca 180-1985.. 1 doos.

Stukken betreffende de oprichting van Perspex; stukken betreffende subsidieaanvragen; stukken betreffende de huisvesting; accountantsrapport en jaarrekening 1987; stukken betreffende de cursus Opzetten van eigen bedrijf, 1985 -1987; stukken betreffende MGZ-Bezuinigingen (gemeente), 1988; stukken betreffende de jaarrekening 1987; stukken betreffende de landelijke regeling Vrouw en Werkwinkel. 1981-1987.

doos 15
Stukken betreffende de oprichting van Perspex; stukken betreffende subsidieaanvragen; stukken betreffende de huisvesting; accountantsrapport en jaarrekening 1987; stukken betreffende de cursus Opzetten van eigen bedrijf, 1985 -1987; stukken betreffende MGZ-Bezuinigingen (gemeente), 1988; stukken betreffende de jaarrekening 1987; stukken betreffende de landelijke regeling Vrouw en Werkwinkel. 1981-1987.. 1 doos.

‘werkmap medewerkstersverg. Ellen Visser 1987’, stukken betreffende de medewerkstersvergaderingen 1987; ‘vrouwen aktiviteitenplan. werkexemp. Ellen, 1988-1992’, stukken betreffende subsidie 1987-1988, betreffende het project ‘beroepsperspektieven voor vrouwen’, beleidsplan 1986-1989 en aktiviteitenplan (en begroting) '87-'88. 1986-1988.

doos 16
‘werkmap medewerkstersverg. Ellen Visser 1987’, stukken betreffende de medewerkstersvergaderingen 1987; ‘vrouwen aktiviteitenplan. werkexemp. Ellen, 1988-1992’, stukken betreffende subsidie 1987-1988, betreffende het project ‘beroepsperspektieven voor vrouwen’, beleidsplan 1986-1989 en aktiviteitenplan (en begroting) '87-'88. 1986-1988.. 1 map.

map adherenten en pers, 1987; map ‘Meidenbeleidsplan’, 1988; ‘map III’: stukken betreffende formatie en inschaling personeel, 1987 en 1988; ‘map IV’: stukken betreffende begroting 1987 en 1988; map ‘landelijke regeling V&W’: stukken betreffende de naamswijziging van de Paarse Kinker in Perspex; toelichting bij de subsidieaanvraag: begroting 1987 en 1988; toelichting aktiviteitenplan; jaarverslagen van de Paarse Kinker 1980, 1981, 1982/83, 1983/84 (2 delen), 1985 en 1986. 1980-1988.

doos 16
map adherenten en pers, 1987; map ‘Meidenbeleidsplan’, 1988; ‘map III’: stukken betreffende formatie en inschaling personeel, 1987 en 1988; ‘map IV’: stukken betreffende begroting 1987 en 1988; map ‘landelijke regeling V&W’: stukken betreffende de naamswijziging van de Paarse Kinker in Perspex; toelichting bij de subsidieaanvraag: begroting 1987 en 1988; toelichting aktiviteitenplan; jaarverslagen van de Paarse Kinker 1980, 1981, 1982/83, 1983/84 (2 delen), 1985 en 1986. 1980-1988.. 1 pak.

‘arbeidsprojekt koördinatie, De Lijn, bestuur’. stukken betreffende de Stichting Recycling Werkplaats De Lijn, experimenteel arbeidsproject opgezet vanuit de Paarse Kinker: stukken betreffende het GAB, betreffende betrekkingen met het ministerie van Sociale Zaken, betrekkingen met andere instanties, betreffende personeelszaken; betreffende de oprichting (25 nov. 1982). ca 1982-1986.

doos 17
‘arbeidsprojekt koördinatie, De Lijn, bestuur’. stukken betreffende de Stichting Recycling Werkplaats De Lijn, experimenteel arbeidsproject opgezet vanuit de Paarse Kinker: stukken betreffende het GAB, betreffende betrekkingen met het ministerie van Sociale Zaken, betrekkingen met andere instanties, betreffende personeelszaken; betreffende de oprichting (25 nov. 1982). ca 1982-1986.. 1 pak.

‘arbeidsprojekt koördinatie, De Lijn, staf/bestuur’. Stukken betreffende het experimentele arbeidsproject De Lijn: notulen van bestuursvergaderingen, 1983-1985, concept jaarverslag 1983/ 1984, notulen van stafvergaderingen 1984-1985. 1983-1985.

doos 18
‘arbeidsprojekt koördinatie, De Lijn, staf/bestuur’. Stukken betreffende het experimentele arbeidsproject De Lijn: notulen van bestuursvergaderingen, 1983-1985, concept jaarverslag 1983/ 1984, notulen van stafvergaderingen 1984-1985. 1983-1985.. 1 pak.

Accountantsrapport en jaarrekening voor de Stichting Recycling Werkplaats over 1983/1984. 1984.

doos 18
Accountantsrapport en jaarrekening voor de Stichting Recycling Werkplaats over 1983/1984. 1984.. 2 banden.

(Kranten)knipsels over De Lijn. z.j.

doos 18
(Kranten)knipsels over De Lijn. z.j.. 1 map.

Drie affiches van de Paarse Kinkerz.j.

doos 18
Drie affiches van de Paarse Kinkerz.j.. 3 stukken.

Jaarverslag van de Stichting Recycling Werkplaats De Lijn over augustus 1983-augustus 1984. 1984.

doos 18
Jaarverslag van de Stichting Recycling Werkplaats De Lijn over augustus 1983-augustus 1984. 1984.. 1 deel.

‘toekomst Perspex, nieuwe regeling, AHV-samenw./gesprekken GAB’. Stukken betreffende subsidie, landelijke regeling vrouw en werkwinkels en de regeling in de regio Amsterdam; beleidsstukken. 1987.

doos 18
‘toekomst Perspex, nieuwe regeling, AHV-samenw./gesprekken GAB’. Stukken betreffende subsidie, landelijke regeling vrouw en werkwinkels en de regeling in de regio Amsterdam; beleidsstukken. 1987.. 1 pak.

Videoband ‘portret van Recycling Werkplaats De Lijn’. z.j.

doos 18
Videoband ‘portret van Recycling Werkplaats De Lijn’. z.j.. 1 stuk.