/
Archief Juridische Vrouwenstudies Utrecht

Archief Juridische Vrouwenstudies Utrecht

Identity Area

Collection IDIIAV00000704
Unitdate1987-2009
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.84 m.
Processing InformationDit archief is nog niet geïnventariseerd.
Access and UseBeperkt
Access NoteInzage eventueel mogelijk na overleg archivaris.
Preferred CitationArchief Juridische Vrouwenstudies Utrecht, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Begonnen aan de Utrechtse juridische faculteit in 1980 met het opzetten van Vrouw en Recht; in januari 1985 besloot de Faculteitsraad een Commissie Vrouwenstudies in te stellen die voorstellen moest doen over de inhoud en structuur van het vak; in het rapport van deze Commissie werd 1.0 UHD juridische vrouwenstudies opgenomen in het formatieplan van de faculteit; er werd tevens besloten om een tweesporenbeleid te voeren: integratie van de aandacht voor de positie van vrouwen in het reguliere onderwijs én het ontwikkelen van eigen onderzoek en onderwijs op het terrein van juridische vrouwenstudies; de uitvoering begon toen per 1 februari 1989 mr J.E. Goldschmidt aangesteld werd als UHD; in 1991 werd zij tevens benoemd tot bijzonder hoogleraar juridische vrouwenstudies vanwege het Utrechts Universiteitsfonds; in 1993 werd het een aparte sectie Juridische Vrouwenstudies, ondergebracht bij de vakgroep Internationaal, Sociaal en Economisch Publiekrecht; per 1 januari 1994 legde J.E. Goldschmidt haar funtie als UHD neer, mr. dr. Titia Loenen volgde haar per 1 februari 1995 op; per 1 januari 1996 gaf Goldschmidt ook het bijzonder hoogleraarschap op, opgevolgd door Titia Loenen; het Juridisch Overleg Vrouwenstudies is een netwerk van docenten aan juridische faculteiten die iets doen of willen doen aan Vrouw & Recht.


Inhoud

Jaar- en evaluatieverslagen 1989-2001; notulen beleidsoverleg 2000-2009; notulen werkoverleg 1993-1998; financiële stukken 1995-2001; stukken betreffende de integratie van vrouw en recht in het reguliere onderwijs 1990-1999; stukken van de Commissie Vrouwenstudies 1987, 1989-1999; stukken van de subcommissie Onderwijs van de Commissie Vrouwenstudies 1992-1997; stukken van de Werkgroep Feminisme en Internationaal Recht 1993-1998; stukken van het Juridisch Overleg Vrouwenstudies 1993-1997; stukken betreffende het tienjarig bestaan 1999.