/
Je bent niet ingelogd

Archief Wil Blezer-van de Walle 1971-2006

Identity Area

Collection IDIIAV00000664
Unitdate1971-2006
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands/Nederland
Extent0.60 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 2011
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Wil Blezer-van de Walle, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biographical Note / Biografie

Geboren op 23 april 1936 te Winterswijk als Wilhelmina Gerarda Maria van de Walle; huwde in 1974 met H.J.C. Blezer; volgde de sociale academie Enschede 1971-1972, van 1972-1974 de pastorale opleiding aan de Theologische Faculteit in Tilburg en van 1973-1977 de theologieopleiding MO; was 18 jaar Witte Zuster en van 1962-1971 werkzaam als econoom in provinciaal bestuur in Tanzania; van 1975-1978 werkzaam als jongerenpastor in Parochie Trouwlaan te Tilburg; in 1979 werd zij door bisschop Bluijssen benoemd tot Pastor in het Dekenaat Valkenswaard voor het 'Pastoraat-voor-en-met-Vrouwen', welke functie zij vervulde tot 1988; van 1988-1996 was zij Pastor in Voorburg; verhuisde in 1996 naar Gaanderen en in 2007 naar Amsterdam; was actief in de vrouwenbeweging; voorzitter van de Vrouwenraad Valkenswaard en lid van verschillende gemeentelijk commissies in Valkenswaard; lid van de Werkgroep Vrouw en Kerk van het Bisdom Den Bosch; lid van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving; voorzitter van de landelijke Werkgroep Vrouw en Kerk; lid van de Commissie Machtsongelijkheid van de Acht Mei Beweging.


Inhoud

Benoemingen en aanstellingen, arbeidsovereenkomsten en getuigschriften 1971-1993; teksten van inleidingen, voordrachten en cursussen betreffende de positie van vrouwen in de kerk 1979-2003.
Toegang

1
Curriculum Vitae, stukken betreffende benoemingen en aanstellingen, arbeidsovereenkomsten en getuigschriften. 1971-1994..
2
Stukken van de Studiegroep Vrouw en Kerk in Zevenaar. 1994-2003..
3
Stukken betreffende de werkgroep Vrouw en Geloof in het Dekenaat Valkenswaard. 1979-1988..
4
Teksten van inleidingen. 1981-1985..
5
Stukken betreffende de Landelijke Werkgroep Vrouw en Kerk van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving. 1979, 1988-1998..
6
Teksten van inleidingen en cursussen, onder andere gehouden op de KTHA te Amsterdam, de HPP te Heerlen en voor provinciale vrouwenorganisaties. 1979-1993..
7
Stukken betreffende haar deelname aan de Acht Mei Beweging en Conferenties. 1992-2003..
8
Stukken betreffende de Vrouwenraad Valkenswaard, officieel opgericht op 6 mei 1980. 1979-1987..
9-10
Stukken betreffende de Diocesane Werkgoep Vrouw en Kerk van het Bisdom 's-Hertogenbosch, in januari 1983 door bisschop J. Bluyssen geïnstalleerd. 1980-1983..
11
Teksten van vrouwendiensten, inleidingen en artikelen. 1979-1995..
12
Stukken betreffende haar activiteiten binnen EATWOT, Ecumenical Association of Third World Theologians en de Genève-conferenties. 1982-1985..
13
Correspondentie en aantekeningen. 1978-1986..
14
Stukken betreffende de werkgroep feministische theologen, het zogenoemde Driebergenberaad. 1977-1981..
15
Stukken betreffende haar deelname aan studiedagen in Leuven. 1983, 1985..
16
Gepubliceerde tekst van haar lezing globalisering en religie in Abdijleven driemaandelijks tijdschrift Achelse Kluis jg 49 nr 1 20015 (met foto), en tekst van haar welkomstwoord bij de viering van het twaalfeneenhalfjarig bestaan van de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 2006. 2005-2006..
17
Rapport 'Denkbeelden over man en vrouw. Geschiedenis in vogelvlucht van Ignace Lottman, met zijn begeleidende brief en een reactie van haar. 1995..
18
Stukken betreffende de cursussen op 'De Haaf' in Bergen N.H. 1979-1980..
19-20
Teksten van inleidingen, lezingen, artikelen, verslagen, scripties en rapporten van anderen. ca. 1974-1990..