/
You are not logged in

Archief Wil Blezer-van de Walle 1971-2006

Identity Area

Collection IDIIAV00000664
Unitdate1971-2006
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent0.60 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 2011
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Wil Blezer-van de Walle, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biographical Note / Biografie

Geboren op 23 april 1936 te Winterswijk als Wilhelmina Gerarda Maria van de Walle; huwde in 1974 met H.J.C. Blezer; volgde de sociale academie Enschede 1971-1972, van 1972-1974 de pastorale opleiding aan de Theologische Faculteit in Tilburg en van 1973-1977 de theologieopleiding MO; was 18 jaar Witte Zuster en van 1962-1971 werkzaam als econoom in provinciaal bestuur in Tanzania; van 1975-1978 werkzaam als jongerenpastor in Parochie Trouwlaan te Tilburg; in 1979 werd zij door bisschop Bluijssen benoemd tot Pastor in het Dekenaat Valkenswaard voor het 'Pastoraat-voor-en-met-Vrouwen', welke functie zij vervulde tot 1988; van 1988-1996 was zij Pastor in Voorburg; verhuisde in 1996 naar Gaanderen en in 2007 naar Amsterdam; was actief in de vrouwenbeweging; voorzitter van de Vrouwenraad Valkenswaard en lid van verschillende gemeentelijk commissies in Valkenswaard; lid van de Werkgroep Vrouw en Kerk van het Bisdom Den Bosch; lid van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving; voorzitter van de landelijke Werkgroep Vrouw en Kerk; lid van de Commissie Machtsongelijkheid van de Acht Mei Beweging.


Inhoud

Benoemingen en aanstellingen, arbeidsovereenkomsten en getuigschriften 1971-1993; teksten van inleidingen, voordrachten en cursussen betreffende de positie van vrouwen in de kerk 1979-2003.
List / Plaatsingslijst

Toegang

1
Curriculum Vitae, stukken betreffende benoemingen en aanstellingen, arbeidsovereenkomsten en getuigschriften. 1971-1994.. 1 pak .
2
Stukken van de Studiegroep Vrouw en Kerk in Zevenaar. 1994-2003.. 1 pak.
3
Stukken betreffende de werkgroep Vrouw en Geloof in het Dekenaat Valkenswaard. 1979-1988.. 1 omslag.
4
Teksten van inleidingen. 1981-1985.. 1 omslag.
5
Stukken betreffende de Landelijke Werkgroep Vrouw en Kerk van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving. 1979, 1988-1998.. 1 omslag.
6
Teksten van inleidingen en cursussen, onder andere gehouden op de KTHA te Amsterdam, de HPP te Heerlen en voor provinciale vrouwenorganisaties. 1979-1993.. 1 pak.
7
Stukken betreffende haar deelname aan de Acht Mei Beweging en Conferenties. 1992-2003.. 1 omslag.
8
Stukken betreffende de Vrouwenraad Valkenswaard, officieel opgericht op 6 mei 1980. 1979-1987.. 1 pak.
9-10
Stukken betreffende de Diocesane Werkgoep Vrouw en Kerk van het Bisdom 's-Hertogenbosch, in januari 1983 door bisschop J. Bluyssen geïnstalleerd. 1980-1983.. 2 pakken.
11
Teksten van vrouwendiensten, inleidingen en artikelen. 1979-1995.. 1 pak.
12
Stukken betreffende haar activiteiten binnen EATWOT, Ecumenical Association of Third World Theologians en de Genève-conferenties. 1982-1985.. 1 pak.
13
Correspondentie en aantekeningen. 1978-1986.. 1 omslag.
14
Stukken betreffende de werkgroep feministische theologen, het zogenoemde Driebergenberaad. 1977-1981.. 1 omslag.
15
Stukken betreffende haar deelname aan studiedagen in Leuven. 1983, 1985.. 1 omslag.
16
Gepubliceerde tekst van haar lezing globalisering en religie in Abdijleven driemaandelijks tijdschrift Achelse Kluis jg 49 nr 1 20015 (met foto), en tekst van haar welkomstwoord bij de viering van het twaalfeneenhalfjarig bestaan van de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 2006. 2005-2006.. 1 omslag.
17
Rapport 'Denkbeelden over man en vrouw. Geschiedenis in vogelvlucht van Ignace Lottman, met zijn begeleidende brief en een reactie van haar. 1995.. 1 omslag.
18
Stukken betreffende de cursussen op 'De Haaf' in Bergen N.H. 1979-1980.. 1 omslag.
19-20
Teksten van inleidingen, lezingen, artikelen, verslagen, scripties en rapporten van anderen. ca. 1974-1990.. 2 pakken.