/
You are not logged in

Archief Joke Swiebel 1968-1989, 1993-1994

Identity Area

Collection IDIIAV00000163
Unitdate1968-1989, 1993-1994
1968-1989
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNederland
Extent1.24 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 1996
0.50 m. is nog niet geïnventariseerd
Inzage van het niet geïnventariseerde deel is eventueel mogelijk na overleg archivaris
Access and UseBeperkt
Access NoteVoor inzage MVM-stukken toestemming J. Swiebel nodig.
Preferred CitationArchief Joke Swiebel, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biographical Note / Biografie

Geboren op 28 november 1941 te Den Haag; studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam; vanaf 1967 actief in de homobeweging: voorzitster van de Federatie van Studentenwerkgroepen Homoseksualiteit (FSWH), lid van het hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC (COC) 1969-1971, 1973-1975 en in 1969 medeoprichtster van de pressiegroep Nieuw Lila binnen het COC; vanaf 1968 betrokken bij de vrouwenbeweging: lid van werkgroepen van Man Vrouw Maatschappij (MVM), actief in de Partij van de Arbeid (PvdA) bij diverse emancipatie-activiteiten en schrijfster van verschillende artikelen onder meer in de tijdschriften Loveren Katijf; hoofd van de Bibliotheek Politicologie van de Universiteit van Amsterdam 1972-1977; in die tijd betrokken bij de opkomst van vrouwenstudies in Nederland, onder andere als medeauteur van het rapport van de zogenaamde Commissie-Grewel 1976; stafmedewerkster bij de Emancipatie Kommissie (EK) van 1977-1979; van 1979-1996 werkzaam bij de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE), sinds 1984 mede belast met zaken betreffende het internationale emancipatiebeleid: voorzitster van het deskundigencomité van de Raad van Europa 1989-1990 en voor 1990-1994 aangewezen als vertegenwoordigster van Nederland in de Commission on the Status of Women van de Verenigde Naties; op 21 januari 2007 onderscheiden met de Bob Angelo Penning van het COC wegens haar grote verdiensten voor de emancipatie van homoseksuele mannen en vrouwen.


Inhoud

Stukken betreffende MVM en Dolle Mina 1968-1975; stukken betreffende de werkgroep Grondrechten en Grondwetsherziening van de Bond voor Vrijheidsrechten 1970-1971; stukken betreffende het tijdschrift Lover 1974-1978; correspondentie betreffende Feministisch Links en de Rooie Vrouwen 1974-1980; stukken betreffende werkgroepen van de Rooie Vrouwen 1979, 1984-1989; stukken betreffende de werkgroep emancipatie en het maandblad van de Wiardi Beckmanstichting 1975, 1977-1981; stukken betreffende diverse commissies van de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid 1978-1981; stukken betreffende de commissie Verzelfstandiging Sociale Zekerheid en de adviesgroep Homo/Lesbisch -emancipatiebeleid van de Partij van de Arbeid 1982-1987; stukken betreffende werkgroepen van de Universiteit van Amsterdam 1974-1976; stukken betreffende de werkgroep Lesbische Politiek van het COC; stukken betreffende seksueel geweld tegen vrouwen in voormalig Joegoslavie 1993-1994; documentatie en knipsels 1973-1975, 1981, 1987.
List / Plaatsingslijst

Toegang

1
Ingekomen stukken. 1975-1977, 1988-1989.. 1 omslag.
2
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan Man Vrouw Maatschappij (MVM), MVM afdeling 't Gooi en Dolle Mina.1968-1973.. 1 pak.
3
Stukken en correspondentie betreffende de werkgroep Anti-diskriminatie-wetgeving van MVM.1973-1975.. 1 pak.
4
Stukken van de werkgroep Emancipatiebeleid van MVM en stukken betreffende het Nationaal Comité Internationaal Jaar van de Vrouw. 1974-1975.. 1 pak.
5
Ingekomen stukken van en betreffende de commissie Verzelfstandiging Sociale Zekerheid van de Partij van de Arbeid.1982-1983.. 1 pak.
6
Correspondentie met de Partij van de Arbeid betreffende de commissie Verzelfstandiging Sociale Zekerheid gevoerd in haar functie bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.1982.. 1 omslag.
7
Ingekomen convocaties en besluitenlijsten met bijlagen van de adviesgroep Homo/Lesbisch-emancipatiebeleid van de Partij van de Arbeid.1986-1987.. 1 omslag.
8
Stukken betreffende 'Feministisch Links', vrouwen in de Partij van de Arbeid.1974-1975.. 1 omslag.
9
Ingekomen stukken betreffende de Rooie Vrouwen in de Partij van de Arbeid.1976-1980.. 1 omslag.
10
Stukken van de werkgroep Herverdeling van Arbeid van de Rooie Vrouwen. Met conceptteksten voor de discussiemap 'Herverdeling van Arbeid'. 1979.. 1 omslag.
11
Correspondentie en stukken van de denkgroep Feministische Theorievorming en Emancipatiebeleid van de Rooie Vrouwen.1984-1985.. 1 omslag.
12
Stukken betreffende de groep Feministen in de Politiek van de Rooie Vrouwen.1985-1989.. 1 pak.
13
Ingekomen stukken van de Rooie Vrouwen betreffende de discussiedag 'Vrouwen en Geld', 1984, en het Rooie-Vrouwencongres. 1984, 1987.. 1 omslag.
14
Stukken van de commissie Vrouwenemancipatie en de steungroep Emancipatiezaken van de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid.1978-1981.. 1 omslag.
15
Stukken van de werkgroep Individualisering van de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid.1980-1981.. 1 omslag.
16
Stukken ingekomen van de werkgroep emancipatie van de Wiardi Beckman Stichting. 1975.. 1 omslag.
17
Correspondentie en stukken betreffende de redactie van 'Socialisme en Democratie', maandblad van de Wiardi Beckman Stichting. 1979-1981.. 1 omslag.
18
Stukken van de werkgroep Voorbereiding van artikelen betreffende herverdeling van arbeid tussen man en vrouw, voor het maandblad 'Socialisme en Democratie'. 1977-1978.. 1 pak.
19
Correspondentie met de redactie van het tijdschrift 'Lover'. 1974-1978.. 1 omslag.
20
Correspondentie met de bibliotheek van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV). 1974.. 1 omslag.
21
Stukken van en betreffende de seminars 'Feminisme/socialisme' en 'Socialisatie' van het Socialisties Studiecentrum Trans National Institute. 1975-1977.. 1 omslag.
22
Stukken betreffende de projectgroep Emancipatie en Socialisme, de werkgroep Vrouwen in de politicologie en de werkgroep Vrouwen en Universiteit van de Universiteit van Amsterdam. 1974-1976.. 1 omslag.
23
Stukken betreffende de werkgroep Vrouw en Economie van de Universiteit van Amsterdam. 1976.. 1 omslag.
24
Stukken betreffende de werkgroep Grondrechten en Grondwetsherziening van de Bond voor Vrijheidsrechten . 1970-1971.. 1 omslag.
25
Stukken betreffende de werkgroep Lesbische Politiek (LesPol) van de Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC. 1983-1987.. 1 pak.
26
Plan van aanpak van een artikel betreffende huishoudelijke arbeid in de economische theorie. z.j.. 1 stuk.
27
Papieren van het symposium The Gender of Power, gehouden op 24-25 september 1987 te Leiden ter gelegenheid van de benoemingen van Els Postel-Coster en Joyce Outshoorn tot hoogleraar. 1987.. 1 pak.
28
Nota's van de Commissie Vormings- en Ontwikkelingswerk voor Volwassenen. 1973, 1975.. 1 omslag.
29
Knipsels betreffende het plan van Van der Doef aangaande heroverweging van de collectieve lasten. 1981.. 1 omslag.
30
Stukken houdende commentaar van de Emancipatie Kommissie op de regeringsnota ‘Emancipatie, proces van verandering en groei’. 1977-1978.. 1 omslag.
31
Stukken betreffende seksueel geweld tegen vrouwen in ex-Joegoslavië. 1993-1994.. 1 omslag.