/
Archief Steuncomité Christelijke Huishoudscholen voor Indonesische Meisjes (SCHIM) 1905-2010

Archief Steuncomité Christelijke Huishoudscholen voor Indonesische Meisjes (SCHIM) 1905-2010

Identity Area

Collection IDIIAV00000703
Unitdate1905-2010
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNederland
Extent1.20 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Désirée Vreke in 2015
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Steuncomité Christelijke Huishoudscholen voor Indonesische Meisjes (SCHIM), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

De foto's in het archief zaten los verpakt in dozen. Deze zullen oorspronkelijk vaak bijgevoegd zijn geweest in brieven van onderwijzeressen van de christelijke scholen aan het bestuur of in brieven van (oud)-leerlingen aan onderwijzeressen, maar later apart bewaard. Plaatsnamen in het voormalige Nederlands-Indië werden op verschillende manieren geschreven, en daarom is als voorkeurspelling in de beschrijvingen in de inventaris gekozen voor 'Jogjakarta' als in de stukken zelf 'Djokjakarta' en 'Yogyakarta' wordt vermeld.


Historical Note / Geschiedenis

Opgericht op 6 december 1905 als Comité van Bijstand dat steun verleende aan de christelijke scholen voor meisjes uit de Javaanse adelstand; omdat de zending hoofdzakelijk de lagere standen van het Javaanse volk trok, kwam er ook behoefte van christelijk Nederland het Evangelie te brengen bij de Javaanse adel de zgn. prijaji's; hierbij was het idee wie op Java de adel wint, wint ook het volk; deze adel leefde in die tijd strikt gescheiden van de rest van de bevolking in het toenmalige Nederlands-Indië; nu kon gebruik gemaakt worden van de toenemende behoefte onder de prijaji's aan ontwikkeling en onderwijs door het openen van een christelijke school voor meisjes uit de adelstand in Jogjakarta; met name daar omdat de sultan met zijn hofhouding en de adel er verblijf hield; deze meisjes gingen eerder niet naar school en ontvingen geen enkele vorm van onderwijs; de in 1907 opgerichte Koningin Wilhelmina School (KWS) voor deze meisjes, onder leiding van pionierster en vrouwenzendingswerker Hendrika Jacoba Wellensiek, was nieuw en ongewoon maar geleidelijk kwamen de leerlingen; in 1909 werd aan de school een internaat verbonden 'zoodat de meisjes nu geheel van een christelijke opvoeding konden profiteeren'; in 1919 moest het Comité haar ondersteunende werk uitbreiden met de opening van een tweede school, de Koningin Emma School in Solo (Surakarta); om de meisjes na afronding van hun leertijd bij de KWS nog langer in een christelijke leefomgeving te kunnen houden werd in 1927 de Juliana van Stolberg School, een christelijke huishoudschool, opgericht als vervolgopleiding van de KWS; ook werd nazorgwerk ingesteld ten behoeve van oud-leerlingen van deze scholen waarvoor het Comité van Bijstand geld inzamelde, voornamelijk voor de christelijke lectuurvoorziening; de financiële steun aan de scholen was mogelijk door een opgezet netwerk binnen het Comité van Bijstand van lokale hoofden, per provincie in Nederland aangesteld, die zich ijverden contributies, donaties en legaten binnen te halen; ook de Koninklijke familie was vele jaren een trouwe contribuant; verder werden de christelijke scholen door het Gouvernement in Nederlands-Indië gesubsidieerd tot aan de Tweede Wereldoorlog; toen werd in Nederland het Comité ontbonden en haar kapitaaltje 'dook onder'; in 1946 hervatte het Comité van Bijstand haar werk voor de meisjes; in 1949 werd het Comité ontbonden en voortgezet als Steuncomité Christelijke Huishoudscholen voor Indonesische meisjes (SCHIM) met het ondersteunen van de leerkrachten in materieel en moreel opzicht; in 1959 werd het een Stichting en werd de naam veranderd in Stichting Steuncomité Christelijke Huishoudscholen voor Indonesische meisjes (SCHIM); in 1967 was er contact met tien huishoudscholen in Sukabumi, Rante Pao, Malang, Kediri, Pematang Siantar, Surabaia, Purwokerto, Sumba, Djokjakarta en Solo (Surakarta) en met de opleidingsscholen voor vakleraressen te Solo en Jogjakarta; de scholen werden voorzien van christelijke tijdschriften en vakbladen, bijbels en zangbundels en veel materiaal voor de handwerklessen; in 1999 waren er van de oorspronkelijke twaalf christelijke scholen nog maar vier scholen over: die in Jogjakarta, Surakarta, Magelang en Purwokerto, deze werden niet meer van staatswege gesubsidieerd, alleen nog de Islamitische scholen; het aantal leerlingen liep daardoor flink terug; de huishoudscholen in de oude vorm verdwenen, de lectuurvoorziening maakte plaats voor andere doeleinden en de opleiding richtte zich meer op huishoudwetenschappen voor instellingen en op toerisme; SCHIM bleef helpen naar vermogen om de christelijke identiteit van de scholen te bewaren alhoewel rond de eeuwwisseling een groot deel van de leerlingen het islamitische geloof had; april 2009 werd het besluit genomen de stichting op te heffen in verband met het wegvallen van haar donateurs en daarmee de inkomsten waarvan nog vier huishoudscholen op Midden-Java werden gesteund; de Stichting Pikulan in Surhuisterveen, een stichting met dezelfde doelstellingen en vergelijkbare projecten, nam alleen de school SMKK Mardikenya over ter ondersteuning; hiermee kwam een eind aan meer dan een eeuw vrouwenzendingswerk.


Inhoud

Jaarverslagen over 1905-2009; notulen 1905-2009; stichtingsakte 1933, 1949; correspondentie 1911-2009; financiële stukken 1911-2009; stukken betreffende de organisatie 1953, 2008-2010; stukken betreffende schenkingen 1911-1980, 2001; stukken betreffende de scholen 1912-2006: stukken betreffende activiteiten 1981-1988 ; stukken betreffende public relations 1937-1958, 1999; documentatie over de positie van vrouwen en het meisjes vervolgonderwijs in Nederlands Indië en Indonesië 1935-1980, 2003; foto's 1912-2004; Stukken van de Vereeniging voor Javaansche meisjesscholen 1905-1913 en van de Stichting Christelijke huishoudscholen in de residentie Banjoemas (Java) 1933.
Inventory / Inventaris

Comité van Bijstand voor de Christelijke scholen voor meisjes uit den Javaanschen adelstand

1
Stellingen opgesteld zowel in Nederland door het toekomstig Comité van Bijstand als door mensen in Indië om te komen tot de oprichting van een Christelijke school in Jogjakarta, in Nederland besproken tijdens een bijeenkomst op 2 mei 1905. 1905.. 2 stukken.
2-3
Notulen van het bestuur van het Comité van Bijstand voor de Christelijke scholen voor meisjes uit den Javaanschen adelstandgevestigd in Nederland. 1905-1948.. 2 banden.
2
1905-1913..
3
1919-1948..
4
Correspondentie van het bestuur. Met een brief uit 1939 over de vraag of de Koningin Wilhelmina School (KWS) een gemengde school zou moeten worden. 1911-1913, 1916-1917, 1922, 1924, 1939, 1947-1948.1911-1913,1916-1917, 1922, 1924, 1939, 1947-1948.. 1 omslag.
5-19
Tweejaarlijkse verslagen van het Comité van Bijstand voor de Christelijke school voor meisjes uit den Javaanschen Adelstand te Jogjakarta. Met bijlagen als financiële overzichten en naamlijsten. Met afbeeldingen. 1907-1940.. 15 stukken.
NB. Vanaf 1909 luidt de titel: (Tweede) verslag van het Comité van Bijstand voor de 'Koningin Wilhelmina School, Christelijke school voor meisjes uit den Javaanschen Adelstand te Jogjakarta. [Vanaf 1917 inv nr 11 luidt de titel: Zesde verslag van het Comité van Bijstand voor de Christelijke scholen voor meisjes uit den Javaanschen Adelstand, de ''Koningin Wilhelminaschool'' te Jogjakarta en de ''Koningin Emma School'' te Solo'.
5
Eerste verslag [over 1905 en 1906]. Met losse afb. juni 1907..
6
Tweede verslag van 1 juli 1907-30 juni 1909. Met losse afb. [1909]..
7
Derde verslag van 1 juli 1909-30 juni 1911. Met losse afb. [1911]..
8
Vierde verslag van 1 juli 1911-30 november 1913. Met losse afb. [1914]..
9
Vijfde verslag van 30 november 1913-30 mei 1917. Met losse afb. [1917.].
10
Zesde verslag van 30 mei 1917-30 mei 1919. Met losse afb. [1919]..
11
Zevende verslag van 30 mei 1919-30 mei 1923. Met afb. [1923]..
12
Achtste verslag van 1 juni 1923-1 september 1927. Met afb. [1927]..
13
Negende verslag van 1 september 1927-31 december 1929. Met afb. 1930..
14
Tiende verslag van 1 januari 1930-31 december 1932. Met afb. [1933]..
15
Elfde verslag van 1 januari 1933-31 december 1935. [1936]..
16
Twaalfde verslag van 1 januari 1936-31 december 1937. [1938]..
17
Dertiende verslag van 1 januari 1938-31 december 1940. 1941..
18
Verslag over 1946. 1947..
19
Verslag over 1947 en 1948. [1949]..
20
Stukken betreffende archiefvorming. z.j, 1948.. 4 stukken.
21
Financiële stukken. 1911, 1918, 1921-1922, 1928, 1935, 1937, 1942, 1945.. 1 omslag.
22
Kasboek van de jaren 1941-1957. 1941-1957..
23
Correspondentie van het bestuur met fondsen. 1926, 1935.. 1 omslag.
24-26
Correspondentie van het bestuur met het Koninklijk Huis betreffende donaties. 1930-1938, 1949-1955, z.j.. 3 omslagen.
24
Secretarie van H.M. Koningin Moeder [Emma van Waldeck-Pyrmont]. 1909, 1930, 1933..
25
Secretarie van H.M.Koningin [Wilhelmina] en H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden. 1906, 1928-1938, 1949-1953, z.j..
26
Dienst van H.K.H.Prinses Juliana en het Secretariaat van H.M. Koningin [Juliana]. 1930-1938, 1949-1955..
27
Namenlijsten (van contribuanten) en een bericht van het bestuur aan de contribuanten met een donatieverzoek. [1911], 1948, z. j.. 1 omslag.
28
Stukken betreffende legaten en schenkingen. Met correspondentie betreffende de afhandeling van de legaten van Maria Johanna van Schelven, hoofd van de Juliana van Stolbergschool (JSS) en Johanna Hendrika Kuyper, oud-presidente van het Comité van Bijstand. 1933-1935, 1947-1949, 1972.. 1 omslag.
29
Stukken betreffende het overlijden op 23 november 1940 van Diete Ida da Costa- van den Bergh, lid van het Comité van Bijstand. 1940-1941.. 4 stukken.
30
Lezing 'Indië-uitzending, wat wij vrouwen hier voor de zending doen' gehouden door H.J. Wellensiek op 12 maart 1941. Met handschrift. 1941.. 2 stukken.
31-35
Correspondentie van het bestuur van het Comité van Bijstand met het Bestuur van de Vereeniging voor Javaansche meisjesscholen te Djokjakarta, met onderwijzeressen van de Koningin Wilhelmina School (KWS) met internaat en de Juliana van Stolberg School (JSS). 1921-1947.. 5 omslagen.
31
1921, 1923, 1926-1929..
32
1931-1932, 1934..
33
1935-1937..
34
1938-1939..
35
1940-1948..
36-37
Correspondentie van het bestuur betreffende sollicitaties op vacatures voor onderwijzeressen op de KWS en JSS. 1926-1928, 1935, 1937.. 2 omslagen.
36
KWS. 1926-1928, 1936..
37
JSS. 1926-1930, 1935, 1937..
38
Plattegrond van de KWS en de oude Juliana van Stolberg school (JSS). z.j.. 1 stuk.
39
Instructies en regels betreffende functies (op de K.W.S). z.j, 1936.. 1 omslag.
40
Stukken betreffende de christelijke lagere school Koningin Wilhelmina School (K.W.S.) met internaat te Jogjakarta. Met lezing ''Hoe de Javaanse meisjesschool met een jongen begon..''. Met foto's. 1912, 1921, 1930-1931, 1936-1937, z.j.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 61.
41
Brieven van oud-leerlingen van de KWS aan hun onderwijzeressen. 1911-1912, 1930, 1935-1939, 1948.. 1 omslag.
42
Stukken betreffende de christelijke huishoudschool Juliana van Stolbergschool (JSS) te Jogjakarta. Met foto's en afbeeldingen. 1927, [1937], z.j.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr. 61.
43
Correspondentie met de Koningin Emma school (KES) te Solo. 1919-1938.. 1 omslag.
44
Inleiding gehouden door M.M. Hemmes, hoofd van de KES over 'De geestelijke kant van het onderwijs op onze Christelijke huishoudscholen' over de zin van het Christelijk onderwijs in Indonesië gehouden voor de vergadering van de Commissie van advies voor de Christelijke scholen op Midden-Java begin januari 1936, alleen verstrekt aan het personeel van deze scholen en aan de dames die de vergadering bijwoonden en niet voor publikatie verder bestemd. 1936.. 1 stuk.
45
Correspondentie betreffende de oprichting van een christelijke huishoudschool te Magelang. 1922, 1930.. 1 omslag.
46
Zakboekje met ingeplakte gebruiksaanwijzigingen. 1930.. 1 stuk.
NB. Op titelblad staat geschreven: ''voor S.K.P.K. Solo''.
47
Brochure van de Prinses Beatrix School te Purworedjo. Met foto's van het gebouw. [rond 1938].. 2 stukken.
48
Album met ingeplakte brochures van en krantenknipsels over de verschillende christelijke scholen op Java. 1937-1939, z.j.. 1 band.
49
Krantenknipsels betreffende het meisjes vervolgonderwijs in het voormalige Nederlands-Indië. 1935, 1939-1940.. 1 omslag.

(Stichting) Steuncomité Christelijke Huishoudscholen voor Indonesische meisjes (SCHIM)

50
Notulen van vergaderingen van het (Dagelijks) bestuur van het Steuncomité Christelijke Huishoudscholen voor Indonesische meisjes. 1949-1965.. 1 band.
51
Notulen van jaarvergaderingen 1966-1982. Met jaarrekeningen, interne jaarverslagen over 1953, 1966, 1968, 1973, 1976-1982 en foto's. 1953, 1966-1983.. 2 stukken en 1 band.
52-53
Notulen van jaarvergaderingen van het bestuur van SCHIM. Met ingeplakte foto's. 1983-2009.. 1 band en 1 omslag.
52
1983-1997. (band).
53
1998-2009..
54-59
(Interne en externe) jaarverslagen over 1950-2008. 1951-2009.. 5 omslagen en 3 stukken..
NB. Jaarverslagen werden soms al uitgegeven voordat het betreffende jaar was beëindigd.
54
1950, 1953, 1954-1955 (tweejaarlijks verslag). 1951, 1955. 3 stukken.
55
1960, 1964-1969. 1960, 1970..
56
1970-1973, 1976-1979. 1971-1974, 1977-1980..
57
1980-1989. 1980-1989..
58
1989-1999. 1990-1999..
59
1999-2008. 2000-2008..
60
(Concept)statuten, statutenwijzigingen en huishoudelijk reglement. 1948-1949, 1959, z.j.. 1 omslag.
61
Telefoonboekje van het secretariaat. z.j.. 1 stuk.
62
Foto's van het bestuur. 1978, 1999, 2004, z.j.. 1 map.
63
Stukken betreffende de opheffing van de organisatie vanwege financiële problemen en de 'overname' van één van de scholen SMKK Mardikenya door de Stichting Pikulan, opgeheven in 2009. 2008-2010.. 1 omslag.
64
Stukken betreffende publiciteit. [1950, 1956-1958,], [1999].. 1 omslag.
65-71
Correspondentie van het bestuur met en betreffende de scholen in Indonesië. Met foto's. 1949-2008.. 5 omslagen en 2 pakken.
65
1949..
66
z.j. 1951-1953, 1955-1959..
67
1960-1969..
68
1972, 1975-1976, 1979..
69
1980-1989.Met foto's. 1pak..
70
1990-1999.Met foto's. 1 pak..
71
2000-2008..
72
Correspondentie van het bestuur met SMKK Surakarta (Solo). 1994-1999.. 1 omslag.
73
Correspondentie van het bestuur met SMKK BOPKRI. 1994-2002.. 1 omslag.
74
Correspondentie van het bestuur met SMKK Mardikenya. 1994-2006.. 1 omslag.
75
Financiële overzichten over de jaren 1950, 1955, 1957, 1959-1961, 1966, 1968-1973, 1975-2009. Met accountantscontroles over 1965 en 1966. 1958-1999.. 1 omslag.
76
Kasboeken. 1949- februari 1956.. 2 banden groot formaat.
NB. Zie ook inv.nr 55 een kasboek waarin de jaren 1949-1957.
77
Financiële correspondentie betreffende het overgaan van de organisatie Comité van Bijstand in de nieuw opgerichte organisatie SCHIM, Steuncomité Christelijke Huishoudscholen voor Indonesische meisjes. 1949, 1953.. 1 omslag.
78-81
Financiële correspondentie van het bestuur met de scholen. 1994-2009.. 4 omslagen.
78
SMK Wiyasa te Magelang. 1994-2006..
79
SMKK Mardikenya te Purwokerto. 1996-2000, 2006-2009..
80
SMKK te Surakarta (Solo). 1997, 2001, 2004-2009..
81
SMKK BOPKRI te Jogjakarta. 2003, 2007-2008..
82
Correspondentie van het bestuur met het Koninklijk Huis betreffende donaties. 1949-1955.. 1 omslag.
83
Correspondentie van het bestuur met fondsen. 1949-1958, 1963, 1987-2009.. 1 pak.
84
Correspondentie betreffende legaten en schenkingen. Met de afhandeling van de legaten van mej. Ph. A. M. Merwart overleden in 1943 en Mej. T. J. van Beeck Calkoen in 1947. 1950-1953, 1996, 2001.. 1 omslag .
85
Stukken betreffende de werving van gelden door het bestuur en de scholen. 1951, 1953, 1957-1958, 1961, 1964, 2001.. 1 omslag.
86
Nieuwsbrieven van het bestuur aan de contribuanten. 1952, 1958, 1961-1964, 1975-1976, 1980.. 1 omslag.
87
Notitieboekje van het secretariaat met bestellingen van christelijke lectuur voor de scholen in Indonesië voor het Kerstfeest van 1953. Met namen van scholen, leerkrachten en aantallen leerlingen vermeld. 1953.. 1 stuk.
88
Correspondentie van het bestuur met de Stichting tot verbreiding van het geestelijk lied betreffende de levering van liedboeken. 1957.. 1 omslag.
89
Verslag van de rouwdienst op 1 augustus 1968, voorafgaande aan de begrafenis van Hendrika Jacoba Wellensiek, oud hoofd van de Koningin Wilhelminaschool (KWS). 1968.. 1 stuk.
90
Stukken betreffende (de geschiedenis van) de christelijke huishoudschool SMKK Mardikenya te Purwokerto. Met stukken betreffende het 30- en 50-jarig jubileum van de school. Met foto's. 1964, 1981-1982, 1988.. 1 omslag.
91
Videoband gemaakt ter gelegenheid van de reünie van alumni van SMKK Mardikenya te Purwokerto. z.j.. 1 stuk.
92
Album betreffende de geschiedenis en activiteiten van SMKK BOPKRI te Jogjakarta vanaf haar oprichting in 1965, samengesteld door de school en aangeboden aan SCHIM als dank voor alle steun tijdens haar 20-jarig jubileum. 1985.. 1 stuk.
93-101
Foto's van (oud)leerlingen en onderwijzeressen verbonden aan de verschillende christelijke scholen in Indonesië onder de hoede van SCHIM en foto's van de gebouwen van de scholen.1950-2004, z.j.. 9 mappen.
93
S.K.K.P. te Pematang Siantar. 1950, z.j..
94
SMKK Mardikenya te Purwokerto. 1950-1983, z.j..
95
Christelijke huishoudschool te Surabaja. september 1954, 1971..
96
S.K.P. Kristen te Klaten. 1956], z.j..
97
SKKP Sala en SMKK te Surakarta (Solo). z.j. 1959-1960, 1997,1999, 2002, 2004, z.j..
98
SDKr. (Sekolah Dasar Kristen) Triwindu. 1965-1966, 1968..
99
SMKK BOPKRI te Jogjakarta.1970, 1985, 1998, 2000-2004, z.j..
100
SMK Wiyasa te Magelang. Met uitgeprinte foto's. 1995, 1996, 2002, 2004, z.j..
101
Onbekend welke scholen. z.j..
102
Foto's van onderwijzeressen en leerlingen van Christelijke meisjesscholen te Soekabumi, Jogjakarta, Purworedjo, Seroei en Malang.1950-1953, z.j.. 1 map.
103
Programma van de reünie van door SCHIM gesteunde Indonesische scholen gehouden op 4-5 december 1981. 1981.. 1 stuk.
104
Kopie van een verslag van M. Richters-Hessels, presidente van SCHIM van haar reis langs vijf door SCHIM gesteunde Indonesische huishoudscholen. 1983.. 1 stuk.
105
Foto's van het bezoek in 1986 van Renée Schoch-Haentjes Dekker (adviseur van het bestuur te Djakarta) en M. Richters-Hessels, presidente van SCHIM aan de Christelijke huishoudscholen op Midden-Java. [1986.]. 1 omslag.
106
Foto's van het bezoek in 1988 van Renée Schoch-Haentjes Dekker en Marjolein van Heemstra-Franken, secretaresse van SCHIM samen met haar man aan christelijke huishoudscholen op Midden-Java. 1988.. 1 map.
107
Correspondentie betreffende het bezoek van Stichting Pikulan aan de scholen in Indonesië september 2004 die door SCHIM ondersteund worden. Met dia's van het bezoek. 2004.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 90 twee foto's van het bezoek aan SMK Kristen te Surakarta.
108
Verslag van de Commissie ter bestudering van christelijk onderwijs over de problemen in Indonesië met betrekking tot het in stand houden van christelijk onderwijs aan de Schoolraad voor Christelijke Scholen in Indonesië. 1949.. 1 stuk.
109
Rapport van de reis naar Indonesië van 30 juni tot 27 juli 1965 door de delegatie van De Gereformeerde Kerken in Nederland. 1965.. 1 stuk.
110
Krantenknipsels en artikelen betreffende christelijk (meisjes)onderwijs in Indonesië. 1952-1953,1956, 1980, 2003, z.j.. 1 omslag.
111
Stukken betreffende de geschiedenis) van de emancipatie van de vrouw in Indonesië, met voorvechtsters als Dewi Sartika Kartini. 1978, z.j.. 1 omslag.

Vereeniging voor Javaansche meisjesscholen

112
Handgeschreven notulen van bestuurs- en algemene vergaderingen van de Vereeniging voor Javaansche meisjesscholen in Jogjakarta. Met statuten. 1905-1913.. 1 band.
NB. Zie ook inv.nr 6 voor statuten en huishoudelijk reglement van de Vereeniging.

Stichting Christelijke huishoudscholen in de residentie Banjoemas (Java)

113
Kopie van afschrift van de stichtingsakte, gedateerd 19 januari 1933. Met toelichtingen. 1933.. 4 stukken.