Home

Sharing the past, debating the present, creating the future

Gender gelijkheid
Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, staat voor een gendergelijke samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk gelijke behandeling, gelijke rechten en gelijke kansen krijgen.
We verzamelen en beheren het erfgoed van vrouwen en vrouwenbewegingen.